Samfélagsábyrgð

Starfsfólk Arion banka leggur kapp á að starfa með ábyrgum hætti, í sátt við samfélag og umhverfi.

Samantekt um samfélagsábyrgð

Stefna Arion banka

Við viljum vera öðrum fyrirmynd um ábyrga og arðbæra viðskiptahætti sem taka mið af umhverfi, efnahagslífi og því samfélagi sem við störfum í. Við setjum okkur í spor viðskiptavina og leitumst stöðugt við að gera betur í dag en í gær. 

Við störfum á eftirsóknarverðum vinnustað þar sem þekking skapar verðmæti til framtíðar, viðskiptavinum, fjárfestum og samfélaginu öllu til góða.

Á myndinni hér til hliðar má sjá helstu hagsmunaðila Arion banka og áhersluatriði varðandi samfélagsábyrgð.

Nánar

Þægilegri bankaþjónusta

Viljum vera fremsti stafræni bankinn á Íslandi og bjóða viðskiptavinum víðtæka fjármálaráðgjöf.

Nánar
Nánar

Skapandi efnahagslíf

Við vinnum markvisst með og fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki og stuðlum að skapandi efnahagslífi.

Nánar
Nánar

Eftirsóknarverður vinnustaður

Við kappkostum að búa vel að öllu starfsfólki og starfsumhverfið er jákvætt og hvetjandi.

Nánar
Nánar

Virðing fyrir umhverfinu

Við berum virðingu fyrir umhverfinu og endurspeglum það í rekstri fyrirtækisins.

Nánar
Nánar

Ábyrgir og arðsamir viðskiptahættir

Við hjá Arion banka viljum vera til fyrirmyndar þegar kemur að ábyrgum rekstri og góðum viðskiptaháttum.

Nánar
Nánar

Stuðningur við samfélagið

Við erum í samstarfi við fjölda félagasamtaka og fyrirtækja í samfélaginu.

Nánar

Skuldbinding og vottanir

  • Arion banki hefur frá árinu 2014 verið aðili að Jafnréttissáttmála UN Women og UN Global Compact.
  • Vinnustaðurinn okkar hlaut Jafnlaunavottun VR árið 2015, fyrstur íslenskra banka.
  • Við undirrituðum loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar í nóvember 2015.
  • Arion banki hefur verið aðili að UN Global Compact, sáttmála Sameinuðu þjóðanna um innleiðingu ábyrgra starfshátta frá árslokum 2016.
  • Síðla árs 2017 gerðist bankinn aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar, UN PRI
  • Arion banki er fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum að mati Rannsóknarmiðstöðvar um stjórnarhætti.