Mínar síður – launagreiðendavefur

Mínar síður – launagreiðendavefur er fyrir þá sem greiða í lífeyris- eða séreignarsjóði sem eru í rekstri hjá Arion banka þ.e. Frjálsa lífeyrissjóðinn, Lífeyrisauka, EFÍA, Lífeyrissjóð Rangæinga og LSBÍ.

Rafræn skráning skilagreina býður upp á nýskráningu skilagreina, afritun eldri skilagreina og innsendingu textaskráa. Krafa myndast sjálfkrafa í netbanka launagreiðanda. Auk þess geta allir launagreiðendur sótt launagreiðendayfirlit og fengið yfirsýn yfir heildarstöðu.
 
Prókúruhafi fyrirtækis fyrirtækis getur með rafrænum skilríkjum eða Íslykli fyrirtækis, veitt þeim sem sjá eiga um iðgjaldaskil, umboð sem gerir þeim kleift að skrá sig framvegis inn fyrir hönd fyrirtækisins með sínum persónulega Íslykli eða rafrænu skilríkjum.

Opna launagreiðendavef   Leiðbeiningar um notkun launagreiðandavefs 

Greiðslur og iðgjaldaskil fara fram mánaðarlega

Launagreiðendur greiða skyldulífeyrissparnað mánaðarlega í lífeyrissjóð fyrir alla starfandi einstaklinga á aldrinum 16-70 ára og viðbótarlífeyrissparnað fyrir þá sem velja það. Skilagreinum má skila með ýmsum hætti, en mælt er með rafrænni skráningu skilagreina til að auka skilvirkni.

Launakerfi - rafræn skráning skilagreina

 • Skilvirkasta og þægilegasta leiðin fyrir fyrirtæki sem hafa aðgang að launakerfi sem styður rafræna skráningu skilagreina.
 • Krafa myndast í netbanka launagreiðanda ef þess er óskað, annars er greiðsla millifærð inn á reikning sjóðsins.
 • Slóðin er: https://www.arionbanki.is/rafskilxml/sendpaymentinfo.aspx (xml gögn).
 • Launagreiðandi velur sér sjálfur notendanafn og lykilorð, sjóðurinn kemur ekki að úthlutun þeirra.
 • Nánar um rafræn skil í gegnum launakerfi hér.

Kröfuáskrift í netbanka - rafræn skráning skilagreina

 • Skilvirkasta og þægilegasta leiðin fyrir sjálfstæða atvinnurekendur með fastar mánaðarlegar greiðslur - án skilagreina.
 • Krafa myndast sjálfkrafa í netbanka launagreiðanda.
 • Skilagreinar eru óþarfar þar sem upplýst er um fastar mánaðarlegar greiðslur fram í tímann.
 • Mikilvægt að upplýsa lífeyrissjóðinn um breytingar á launum/reiknuðu endurgjaldi.

Launagreiðendavefur - rafræn skráning skilagreina

 • Skilvirkasta og þægilegasta leiðin fyrir fyrirtæki sem hafa ekki aðgang að launakerfi sem styður rafræna skráningu skilagreina.
 • Býður upp á nýskráningu, afritun eldri skilagreina og innsendingu textaskrár.
 • Krafa myndast sjálfkrafa í netbanka launagreiðanda.
 • Nánar um launagreiðendavef.
 • Opna launagreiðendavef.

Póstur og tölvupóstur - handvirk skráning skilagreina

 • Skilagreinar og textaskrár á launagreidendur@arionbanki.is eða til Lífeyrisþjónustu, Túngötu 3, 580 Siglufjörður.
 • Krafa myndast i netbanka ef þess er óskað, annars er greiðsla millifærð inn á reikning sjóðsins.

 

Sjóður  Tegund iðgjalds Lífeyrissjóðsnúmer  Reikningsnúmer  Kennitala 
 Frjálsi lífeyrissjóðurinn

 Skylduiðgjald 

 137

 329-26-007056

 600978-0129

 Frjálsi lífeyrissjóðurinn

 Viðbótariðgjald

 135

 329-26-007056

 600978-0129

 Lífeyrisauki*

 Viðbótariðgjald

 286

 329-26-001080

 640699-9069

 Lífeyrissjóður Rangæinga

 Skylduiðgjald

 540

 329-26-656002

 660472-0299

 EFÍA

 Skylduiðgjald

 180

 329-26-007171

 650376-0809

 LSBÍ

 Skylduiðgjald    

 90 

 329-26-007105 

  510169-4339

* Launagreiðendur sem áður greiddu iðgjöld til Vista greiða nú til Lífeyrisauka en Vista sameinaðist Lífeyrisauka 1. júní 2012

Arion banki þjónustar launagreiðendur með ýmsum hætti.

 • Þjónusta í síma 444 6500
 • Þjónusta á launagreidendur@arionbanki.is
 • Móttaka í útibúi Arion banka, Borgartúni 18, 105 Reykjavík
 • Bókaðu fund í útibúi eða fjarfund úr útibúi hér
 • Netspjall

Við erum með opið frá kl. 9-16 alla virka daga og hvetjum þig til að hafa samband.

Spurt og svarað

Hvar fást notandanafn og lykilorð vegna rafrænna skila í launakerfi?

Þú velur þér sjálfur notandanafn og lykilorð ef launakerfið biður um það, sjóðurinn úthlutar því ekki.

Á að bíða eftir staðfestingu vörsluaðila áður en greiðslur hefjast í nýjan sjóð?

Þrátt fyrir að nýr samningur um viðbótarlífeyrissparnað ásamt uppsögn á samningi fyrri vörsluaðila hafi borist launagreiðanda, geta greiðslur í nýjan sjóð ekki hafist fyrr en fyrir liggur staðfest uppsögn frá fyrri vörsluaðila um að hann gefi frá sér samning, eða 2ja mánaða uppsagnarfrestur er liðinn.

Hvað gerist ef skilagrein berst sjóðnum en engin greiðsla?

Þegar skilagrein berst sjóðnum en engin greiðsla, þá er greiðanda sent greiðsluáskorunarbréf sem veitir 15 daga greiðslufrest á ógreidda skilagrein eftir eindaga. Krafa er mynduð ef hún er ekki þegar til staðar. Ef skilagrein er enn ógreidd 15 dögum eftir að greiðsluáskorun er send þá er hún send til frekari innheimtu til Motus.

Á að segja skyldulífeyrissparnaði upp skriflega?

Það er ekki skylda að segja skyldulífeyrissparnaði upp skriflega, en verður þó að teljast góð regla. Sendu tölvupóst á lifeyristhjonusta@arionbanki.is til að upplýsa lífeyrissjóðinn um að greiðslur hætti, til að koma í veg fyrir innheimtuaðgerðir að ástæðulausu.

Hvernig er greiðslum tekjuskatts háttað?

Það er ekki greiddur tekjuskattur af iðgjaldi við greiðslu í lífeyrissjóð, iðgjaldið er frádráttarbært frá skatti, svo að greiðslu tekjuskatts er frestað þar til kemur að útgreiðslu. Á bæði við um skyldulífeyrissparnað og viðbótarlífeyrissparnað.

Hvað er iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað hátt?

Til viðbótar við skyldulífeyrissparnað geta launþegar lagt fyrir allt að 4% af launum í viðbótarlífeyrissparnað og fá 2% mótframlag frá launagreiðanda samkvæmt flestum kjarasamningum. Sjálfstæðir atvinnurekendur greiða hvort tveggja og er heildarframlag þeirra því almennt 6%. Launþegi og launagreiðandi semja stundum um hærra mótframlag, sjá Má launagreiðandi greiða hærra en hefðbundið mótframlag? Loks er vakin er athygli á greininni Einyrkjar hafa meira frelsi en launafólk. Með því að hefja viðbótarlífeyrissparnað snemma eykst svigrúm sjálfstæðra atvinnurekenda og annarra starfandi einstaklinga til að minnka við sig eða hætta í starfi fyrr en ella.

Hvað er iðgjald í skyldulífeyrissparnað hátt?

Skyldulífeyrissparnaður allra starfandi einstaklinga á aldrinum 16-70 ára skal nema 12% af launum fyrir skatt, samkvæmt lögum. Framlag launþega 4% og mótframlag launagreiðanda 8%. Sjálfstæðir atvinnurekendur greiða hvort tveggja og er heildarframlag þeirra því 12%. Hins vegar skal skyldulífeyrissparnaður þeirra sem starfa á samningssviði ASÍ og SA nema 14% af launum fyrir skatt, samkvæmt kjarasamningum. Framlag launþega 4% og mótframlag launagreiðanda 10%. Sjálfstæðum atvinnurekendum er frjálst en ekki skylt að greiða mótframlag samkvæmt þessu. Þessi hækkun er liður í því að stuðla að jöfnun lífeyrisréttinda opinbera og almenna vinnumarkaðarins og mun mótframlag launagreiðenda hækka enn frekar eða í 11,5% þann 1. júlí 2018, heildarframlagið verður þá alls 15,5%. Um helmingur sjóðfélaga Frjálsa lífeyrissjóðsins fá greitt mótframlag samkvæmt lögum en um helmingur taka mið af kjarasamningum ASÍ og SA og fá greitt hærra mótframlag. Flestir sjóðfélagar Lífeyrissjóðs Rangæinga falla undir kjarasamninga ASÍ og SA og fá greitt hærra mótframlag. Hækkunin á hins vegar ekki við um sjóðfélaga EFÍA. Launþegi og launagreiðandi semja stundum um hærra mótframlag, sjá Má launagreiðandi greiða hærra en hefðbundið mótframlag? Loks er vakin er athygli á greininni Einyrkjar hafa meira frelsi en launafólk.

Af hverju þarf að skila inn skilagrein?

Skilagrein þarf að fylgja greiðslu í lífeyrissjóð svo að ljóst sé hvernig bóka eigi greiðsluna þ.e. hve mikið er greitt fyrir hvern launþega og fyrir hvaða tímabil. Iðgjöld bera vexti frá og með þeim degi sem skilagrein berst, því er mikilvægt að skilagrein berist frá launagreiðanda samhliða greiðslu. Þegar um fastar mánaðarlegar greiðslur er að ræða, t.d. kröfuáskrift, þarf ekki að skila skilagrein.

Hvernig er mótframlagi sjálfstæðra atvinnurekenda háttað?

Sjálfstæðir atvinnurekendur geta lagt fyrir allt að 4% af reiknuðu endurgjaldi í viðbótarlífeyrissparnað og dregið frá skattskyldum tekjum líkt og launþegar. Til viðbótar geta þeir greitt sér mótframlag sem gjaldfærist í rekstri og myndar stofn til tryggingargjalds. Sjálfstæðir atvinnurekendur nýta sér gjarna heimild til greiðslu hærra mótframlags, sjá Má launagreiðandi greiða hærra en hefðbundið mótframlag? Loks er vakin er athygli á greininni Einyrkjar hafa meira frelsi en launafólk.

Hvaða greiðslumáta er mælt með fyrir sjálfstæða atvinnurekendur?

Sjálfstæðir atvinnurekendur eru hvattir til að vera með fastar mánaðarlegar greiðslur í formi kröfuáskriftar í netbanka sem er mjög skilvirk og þægileg leið. Skilagreinar eru óþarfar þar sem upplýst er um fastar mánaðarlegar greiðslur fram í tímann. Nánar um skilagreinar.

Sendir RSK frá sér innheimtukröfur?

Sjá hér upplýsingar um innheimtukröfur RSK.

Á að segja viðbótarlífeyrissparnaði upp skriflega?

Já. Uppsagnarfrestur er 2 mánuðir. Sendu tölvupóst á lifeyristhjonusta@arionbanki.is til að fá sent uppsagnareyðublað.

Á að skila núllskilagrein ef upp koma launalaus tímabil?

Já, það er mikilvægt að skila inn núllskilagrein fyrir viðkomandi launþega, ef upp koma launalaus tímabil, til að koma í veg fyrir innheimtuaðgerðir að ástæðulausu.

Af hvaða tekjum er greitt?

Iðgjald er greitt af öllum launatekjum, að frátöldum ákv. hlunnindum, nánar í 3. gr. laga nr. 129/1997. Greiða skal í skyldulífeyrissparnað í lífeyrissjóð af atvinnuleysisbótum og fæðingarorlofsgreiðslum. Það er hins vegar val launþega hvort hann greiðir viðbótarlífeyrissparnað, hægt er að taka tímabundið hlé. Vinnumálastofnun og Fæðingarorlofssjóður greiða ekki mótframlag í viðbótarlífeyrissparnað.

Hvernig er iðgjald greitt og skilagreinum skilað?

Hægt er að velja um nokkrar leiðir til að greiða iðgjald og skila skilagreinum, sjá upplýsingar um skilagreinar og greiðslur.

Hvar er spurt og svarað um launagreiðendavef Arion banka?

Hér finnur þú spurt og svarað um launagreiðendavef Arion banka.

Hvar eru Mínar síður - launagreiðendavefur og önnur þjónusta fyrir launagreiðendur?

Hér eru Mínar síður - launagreiðendavefur ásamt upplýsingum um þjónustustaði og þjónustuleiðir lífeyrissjóða í rekstri Arion banka.

Hvað ef ég greiði ekki í lífeyrissjóð fyrir launþega mína?

Hafi launagreiðandi ekki greitt nein skylduiðgjöld í lífeyrissjóð fyrir launþega síðasta iðgjaldaár, þá sendir Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda honum kröfu að beiðni RSK, haustið á eftir. Launagreiðandi getur óskað eftir að greiða kröfuna til annars lífeyrissjóðs. Vegna Frjálsa lífeyrissjóðsins, EFÍA og Lífeyrissjóðs Rangæinga má hringja í 444 6500 eða senda tölvupóst á launagreidendur@arionbanki.is. Frestur til að óska eftir yfirtöku er almennt mánuður frá fyrsta bréfi.

Hvað ef ég greiði aðeins hluta skylduiðgjalda í lífeyrissjóð fyrir launþega mína?

Hafi launagreiðandi aðeins greitt hluta af skylduiðgjöldum í lífeyrissjóð fyrir launþega síðasta iðgjaldaár, þá sendir sá lífeyrissjóður honum kröfu að beiðni RSK, haustið á eftir.

Hvenær eru gjalddagi og eindagi?

Gjalddagi er 10. dagur næsta mánaðar eftir launatímabili og eindagi síðasti dagur næsta mánaðar eftir launatímabili. Sem dæmi þá er gjalddagi vegna marsmánaðar 10. apríl og eindagi 30. apríl. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef greitt er eftir eindaga.

Hvað gerist ef greiðsla berst of seint?

Berist greiðsla of seint eru dráttarvextir reiknaðir frá gjalddaga til greiðsludags. Innborgun er tekin upp í. Á eftirstöðvar er stofnuð krafa og greiðsluáskorunarbréf er sent til greiðanda.

Hafa flestir val um lífeyrissjóð eða kveða kjarasamningar á um skylduaðild?

Frjálsi lífeyrissjóðurinn er öllum opinn, svo framarlega sem kjarasamningur eða ráðningarsamningur sem launþegi er aðili að kveður ekki á um annað. Það er ekki skylduaðild að Frjálsa lífeyrissjóðnum. Sjálfstæðir atvinnurekendur hafa jafnan frjálst val um lífeyrissjóð og geta því greitt í Frjálsa lífeyrissjóðinn. Sama má segja um fjölmarga launþega. Frjálsi lífeyrissjóðurinn og Lífeyrisauki eru opnir þeim sem vilja leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað, en allir hafa frjálst val um hvort og í hvaða sjóð þeir greiða viðbótarlífeyrissparnað. Kjarasamningar kveða hins vegar oft á um skylduaðild að lífeyrissjóði. Launagreiðendum er bent á að hafa samband við samtök vinnuveitenda eða stéttarfélög, til að fá upplýsingar um gildandi kjarasamninga launþega sinna, en í þeim ætti að koma fram hvort skylduaðild sé að ákveðnum lífeyrissjóði. Einnig geta verið sérstök ákvæði um aðild að lífeyrissjóðum í sumum ráðningarsamningum, þá hafa launagreiðandi og launþegi yfirleitt vitneskju um það. Lífeyrissjóður Rangæinga er opinn öllum en skylduaðild aðildarfélaga. EFÍA er aðeins opinn félagsmönnum Félags íslenskra atvinnuflugmanna.