Lífeyrisauki

Hér finnur þú allar helstu upplýsingar um Lífeyrisauka – Viðbótarlífeyrissparnað Arion banka. Á mínum síðum Lífeyrisauka getur þú svo m.a. fylgst með stöðunni þinni, breytt um fjárfestingarleið, afpantað pappírsyfirlit og sótt um útgreiðslu.

Opna mínar síður

Fjölbreytt úrval fjárfestingarleiða

Lífeyrisauki býður upp á fjölbreytt úrval fjárfestingarleiða með mismikilli áhættu til að mæta ólíkum þörfum vegna aldurs og viðhorfs til áhættu.

Við val á fjárfestingarleið er m.a. ráðlegt að huga að því:

  • Hve langt er í útgreiðslu
  • Hver eignastaða þín er
  • Hvert viðhorf þitt er til áhættu

Sækja um Lífeyrisauka 

Mínar síður Lífeyrisauka
Launagreiðendur
Verðskrá

Fjárfestingarleiðir Lífeyrisauka eru sjö, auk Ævilínu en með vali á Ævilínu færist inneign þín sjálfkrafa á milli fjárfestingarleiða og þannig minnkar áhætta eignasafnsins eftir aldri. Ef engin fjárfestingarleið er valin er iðgjöldum ráðstafað samkvæmt Ævilínu.

Fjárfestingarleið Ævilína1 Innlend hlutabréf2 Innlend skuldabréf Erlend hlutabréf Erlend skuldabréf Innlán
Lífeyrisauki 1  30 ára og yngri 15%  30% 50% 5%
0%
Lífeyrisauki 2  31-40 ára 15% 45% 35% 5% 0%
Lífeyrisauki 3  41-54 ára 10% 65% 20% 5%
0%
Lífeyrisauki 4  55 ára og eldri 5% 80% 10% 5%
0%
Lífeyrisauki 5 3  Lífeyrisþegar 0% 0%
0%
0%
100%
Innlend skuldabréf   0%
100% 0%
0%
0%
Erlend verðbréf    0%
0%
60% 40% 0%


Hlutfallstölur í ofangreindri töflu eru markmið um eignasamsetningu skv. fjárfestingarstefnu sjóðsins. Samkvæmt fjárfestingarstefnunni er heimilt að undir- eða yfirvigta einstaka eignaflokka, þ.e. víkja frá markmiði um eignasamsetningu, að fyrirfram ákveðnum vikmörkum. Ef fjárfest er í sjóðum eða afleiðum er horft til undirliggjandi eigna. Fjárfestingarstefnan er endurskoðuð a.m.k. árlega og getur breyst vegna lagabreytinga og/eða skv. ákvörðun vörsluaðila.

1 Í Ævilínu færast iðgjald og inneign rétthafa á milli fjárfestingarleiða eftir aldri. Við hækkandi aldur er dregið úr vægi áhættumeiri fjárfestinga til að draga úr sveiflum í ávöxtun þegar styttist í útgreiðslu lífeyrissparnaðar.  2Í töflunni að ofan eru hlutir og hlutdeildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu flokkaðir sem innlend hlutabréf. Markmið leiðarinnar er að fjárfesta 100% í Lífeyrisbók, verðtryggðum innlánsreikningi Arion banka, sem ber vexti skv. vaxtatöflu bankans á hverjum tíma.  3Vakin er athygli á því að í gildi eru reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár en þær segja m.a. til um binditíma verðtryggðra innlána. Samkvæmt þeim gæti komið til þess að binda þyrfti séreign rétthafa í Lífeyrisauka 5, sem fjárfestir í innlánum hjá Arion banka, hafi samanlögð heildarinnlán leiðarinnar ekki uppfyllt binditímann.

Fjárfestingarleið sl. 12 mán.1 2017
2016 2015 2014 2013 2012 sl. 5 ár2 sl. 10 ár2 sl. 15 ár2
Lífeyrisauki 1
2,1%
8,2% -7,6% 8,0% 10,3% 7,2% 15,2% 4,0% 6,9% 6,2%
Lífeyrisauki  2 3,2%
7,6% -4,9% 10,4% 8,3% 9,3% 15,2% 4,8% 7,2% 7,4%
Lífeyrisauki 3 5,0%
8,0% -0,7% 10,5% 5,4% 7,4% 11,8% 5,6% 7,8% 7,8%
Lífeyrisauki 4 5,8%
7,4% 2,3% 12,3% 3,4% 6,7% 7,8% 6,2% 7,9% 8,0%
Lífeyrisauki 5 5,2%
3,8% 4,1% 4,1% 3,1% 5,6% 6,7% 4,1% 6,1% 8,6%
Erlend verðbréf 3,9%
6,1% -10,8% 0,6% 9,9% 3,4% 12,1% 1,7% 4,7% -
Innlend skuldabréf 7,1%
9,1% 4,1% 8,9% 1,9% 1,9% 5,6% 6,2% 7,9% -

Nafnávöxtun síðustu 12 mánaða m.v. 31. desember 2018
Nafnávöxtun á ársgrundvelli m.v. 31. desember 2018

Áskilinn er réttur til leiðréttinga
Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð

Fjárfestingarleið sl. 12 mán1 2017
2016 2015 2014 2013 2012 sl. 5 ár2 sl. 10 ár2 sl. 15 ár2
Lífeyrisauki 1 -1,1%
6,4% -9,5% 5,9% 9,2% 3,4% 10,3% 1,9% 3,4% 1,4%
Lífeyrisauki 2 0,0%
5,8% -6,8% 8,2% 7,2% 5,4% 10,2% 2,7% 3,6% 2,6%
Lífeyrisauki 3 1,7%
6,2% -2,7% 8,4% 4,3% 3,6% 7,0% 3,5% 4,2% 2,9%
Lífeyrisauki 4 2,4%
5,6% 0,2% 10,1 2,3% 3,0% 3,1% 4,1% 4,2% 3,1%
Lífeyrisauki 5 1,9%
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% 2,0% 2,6% 3,7%
Erlend verðbréf 0,7%
4,3% -12,6% -1,4% 8,8% -0,3% 7,2% -0,3% 1,2% -
Innlend skuldabréf 3,7%
7,2% 1,9% 6,8% 0,8% -1,7% 1,1% 4,1% 4,3% -

Raunávöxtun síðustu 12 mánaða m.v. 31. desember 2018
Raunávöxtun á ársgrundvelli m.v. 31. desember 2018

Áskilinn er réttur til leiðréttinga
Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð 

Eignasamsetning

 

 

Í Lífeyrisauka 1 er markmiðið að fjárfesta 65% í hlutabréfum og 35% í skuldabréfum. Sveiflur í ávöxtun geta verið talsvert miklar í þessari leið. Vænt ávöxtun er því heldur hærri en í áhættuminni leiðum.

Þessi leið er ætluð rétthöfum á aldrinum 30 ára og yngri.

Lífeyrisauki 1

Í Lífeyrisauka 2 er markmiðið að fjárfesta 50% í hlutabréfum og 50% í skuldabréfum. Sveiflur í ávöxtun geta verið talsvert miklar í þessari leið, en eru þó minni en í Lífeyrisauka 1. Vænt ávöxtun er því lægri en í Lífeyrisauka 1.

Þessi leið er ætluð rétthöfum á aldrinum 31-40 ára.

Lífeyrisauki 2

Í Lífeyrisauka 3 er markmiðið að fjárfesta 30% í hlutabréfum og 70% í skuldabréfum. Sveiflur í ávöxtun eru minni en í Lífeyrisauka 2 og vænt ávöxtun því lægri.

Þessi leið er ætluð rétthöfum á aldrinum 41-54 ára.

Lífeyrisauki 3

Í Lífeyrisauka 4 er markmiðið að fjárfesta 15% í hlutabréfum og 85% í skuldabréfum. Sveiflur í ávöxtun eru minni en í öðrum ávöxtunarleiðum og vænt ávöxtun því lægri.

Þessi leið er ætluð rétthöfum á aldrinum 55 ára og eldri.

Lífeyrisauki 4

Í Lífeyrisauka 5 eru iðgjöld lögð inn á innlánsreikning sem ber verðtryggða vexti skv. vaxtatöflu Arion banka á hverjum tíma.

Þessi leið er sérstaklega ætluð lífeyrisþegum og öðrum sem vilja lágmarka sveiflur á verðmæti inneignar sinnar svo og nýta sér kosti verðtryggingar.

Vakin er athygli á því að í gildi eru reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár, en þær segja m.a. til um binditíma verðtryggðra innlána. Samkvæmt þeim gæti komið til þess að binda þyrfti séreign rétthafa í Lífeyrisauka 5, sem fjárfestir í innlánum hjá Arion banka, hafi samanlögð heildarinnlán leiðarinnar ekki uppfyllt binditímann.

Lífeyrisauki 5

Í Lífeyrisauki Innlend skuldabréf er markmiðið að fjárfesta 100% í skuldabréfum gefnum út af ríkinu, innlendum fyrirtækjum og innlánum. Markmið er að ná góðri ávöxtun þar sem áhersla er lögð á áhættudreifingu og trausta skuldara.

Þessi leið er ætluð þeim sem vilja taka þá áhættu sem felst í fjárfestingu á innlendum skuldabréfamarkaði.

Lífeyrisauki Innlend skuldabréf

Í Lífeyrisauki Erlend verðbréf er markmiðið að fjárfesta 60% í erlendum hlutabréfum og 40% í erlendum skuldabréfum. Sveiflur í ávöxtun geta verið talsvert miklar í þessari leið. Fjárfest er bæði í stökum eignum og sjóðum, mikil áhersla er lögð á að ná sem mestri áhættudreifingu.

Þessi leið er ætluð þeim sem vilja fjárfesta á erlendum verðbréfamörkuðum til lengri tíma.

Lífeyrisauki Erlend verðbréf

Útgreiðslur 

Lífeyrisráðgjafar Arion banka veita sjóðfélögum útgreiðslu ráðgjöf í höfuðstöðvum bankans, Borgartúni 19, 105 Reykjavík og í gegnum fjarfundi úr útibúum bankans á landsbyggðinni og Kringlunni. Sjóðfélagar geta einnig sótt sjálfir um útgreiðslu í gegnum Mínar síður Lífeyrisauka.

Panta fund með lífeyrisráðgjafa
Sækja um útgreiðslu á mínum síðum

 

Vegna aldurs

Við 60 ára aldur er séreign almennt laus til útgreiðslu og greiðist út eftir hentugleika.

Vegna örorku

Við 10% örorku eða meira er almennt hægt að fá séreign greidda út með jöfnum mánaðarlegum eða árlegum greiðslum.

Vegna andláts

Við andlát erfist öll séreign að fullu og greiðist út eftir hentugleika erfingja.

Útgreiðsludagar og umsóknarfrestur

Umsóknir þurfa að berast a.m.k. 5 virkum dögum fyrir útgreiðsludag.

Útgreiðslur eru annars vegar 15. dag hvers mánaðar og hins vegar síðasta virka dag hvers mánaðar v. reglulegra greiðslna.

Beri útgreiðsludagur upp á frídegi fer útgreiðsla fram síðasta virka dag á undan.

Skattlagning útgreiðslna

Tekjuskattur er greiddur af útgreiðslu séreignar í samræmi við lög um skattlagningu tekna á hverjum tíma. Umsækjendur bera ábyrgð á að upplýsa sjóðinn um nýtingu persónuafsláttar og viðeigandi skattþrepi útgreiðslna.

Nánar á vef RSK

Tryggingastofnun

Útgreiðsla séreignar getur haft áhrif á greiðslur frá TR.

Mælt er með að leita ráðgjafar hjá TR um áhrif útgreiðslu séreignar á greiðslur frá TR.

Nánar á vef tryggingastofnunar

Vantar þig aðstoð?

Lífeyrisþjónusta Arion banka veitir faglega og skjóta þjónustu varðandi allt sem tengist lífeyrismálum í síma 444 7000 eða með tölvupósti á lifeyristhjonusta@arionbanki.is

Lífeyrisráðgjafar taka á móti sjóðfélögum og launagreiðendum í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19, 105 Reykjavík og í gegnum fjarfundi úr útibúum bankans á landsbyggðinni og Kringlunni. Mælt er með því að bóka fundi fyrirfram.

Við erum með opið frá kl. 9-16 alla virka daga, sendu okkur línu og við höfum samband.

Reglur sjóðsins

1. gr. Vörslusamningar um lífeyrissparnað

Reglur þessar taka til samninga um lífeyrissparnað sem stofnað er til á grundvelli II. kafla laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Allir þeir sem uppfylla ákvæði fyrrgreindra laga um greiðslu iðgjalds til lágmarks­tryggingarverndar hjá lífeyrissjóði geta feng­ið aðild að Lífeyrisauka. Með undirritun rétthafa á samningi Lífeyrisauka sam­þykkir hann að hlíta reglum þessum.

2. gr. Skil á samningi til launagreiðanda

Þegar samningur hefur komist á um lífeyrissparnað skal Arion banki hf. senda launagreiðanda afrit af samningnum.

3. gr. Iðgjaldagreiðslur

Iðgjöld skulu greiðast mánaðarlega. Gjalddagi iðgjalda­greiðslu­tímabils er tí­undi næsta mánaðar. Eindagi skal vera síðasti dagur sama mánaðar og ið­gjald fellur í gjalddaga. Í samningi um Lífeyrisauka skal fjárhæðin tilgreind í krónum eða sem hlutfall af launum. Iðgjaldagreiðslur skulu hefjast eigi síðar en 2 mánuðum eftir undirritun samnings um Lífeyrisauka. Iðgjöld greiðast með þeim hætti sem samningur um Lífeyrisauka kveður á um, nema gerður sé sérstakur samningur um annað fyrirkomulag síðar.
Arion banka hf. ber að ávaxta greitt iðgjald samkvæmt samn­ingi um Lífeyrisauka frá þeim degi er bankanum berst iðgjald vegna rétt­hafa. Berist skilagrein frá launagreiðanda síðar en iðgjöld er Arion banka hf. skylt að reikna vexti frá skráningardegi skila­greinar í samræmi við þá fjár­festingarleið sem í gildi er sam­kvæmt samningi um Lífeyrisauka, enda geti bankinn ekki áður sérgreint fé rétthafa sem launagreiðandi greiðir iðgjald fyrir. Iðgjald skal bera sömu vexti og Fjárhæðarþrep Arion banka hf. hverju sinni frá þeim tíma sem það berst vörsluaðila þar til skila­grein er skráð.

4. gr. Ráðstöfun iðgjalds

Í samningi um Lífeyrisauka ákveður rétthafi hvernig iðgjaldi hans skuli ráð­stafað til ávöxtunar í fjárfestingarleið með fyrirfram ákveðinni fjár­festingar­stefnu. Heimilt er að ráðstafa hluta iðgjalds til kaupa á heilsutryggingum. Um greiðslu vátryggingabóta fer skv. 7. gr. reglna þessara. Þar til bætur eru greiddar út skulu þær ávaxtaðar í samræmi við fjárfestingarleið er rétthafi hefur valið. Rétthafi getur ávallt breytt ákvörðun sinni vegna fram­tíðariðgjalda með skriflegri tilkynningu til Arion banka hf.

5. gr. Fjárfestingarleiðir

Rétthafar Lífeyrisauka geta valið á milli mismunandi fjárfestingarleiða til að ávaxta innstæðu sína. Ávöxtunarmöguleikarnir eru nokkrir sem felst nánar tiltekið í því að í boði er mismunandi hlutfall hlutabréfa í safni á móti öðrum fjármálagerningum, s.s. skuldabréfum og víxlum, sem og innlánum í bönkum og spari­sjóðum. Rétthafar geta flutt innstæðu sína á milli fjárfestingar­leiða. Kostnaður við flutninginn skal vera skv. gildandi gjaldskrá Arion banka hf. á hverjum tíma en að hámarki 0,5% af inneign rétthafa. Jafnframt geta rétthafar valið að færast sjálfkrafa milli þessara fjár­festingar­leiða skv. Ævilínu 1 án kostnaðar.

Flutningur skv. Ævilínu 1 fer þannig fram að inneign er flutt á milli fjárfestingarleiða í jöfnum áföngum á fimm árum með þeirri undantekningu að flutningur á inneign rétthafa úr Lífeyrisauka 4 í Lífeyrisauka 5 er framkvæmdur í heilu lagi. Iðgjöldum, sem berast eftir að flutn­ingur inneignar á milli fjárfestingarleiða er hafinn, er ráðstafað óskipt í þá fjár­festingarleið sem inneign flyst í. Í þeim tilvikum sem fjárfest er í erlendum myntum er stefnan að nota gjaldeyris­varnir með því markmiði að draga úr áhættu af gengisbreytingum erlendra gjald­miðla. Arion banki hf. annast eignastýringu skv. stefnu sjóðsins, en er heimilt að úthýsa eignastýringunni til Stefnis hf.

6. gr. Ráðstöfun iðgjalda við nýjan samning

Ef fyrir liggur samningur við rétthafa um sama efni eða ef iðgjöld rétthafa hafa borist án þess að samningur hafi verið gerður þá kemur nýjasti samn­ingur rétthafa í stað eldri samnings eða eldra fyrirkomulags. Þ.e. framtíðar­iðgjöldum allra launagreiðenda verður ráðstafað samkvæmt nýjasta samningi rétthafa. Velji rétthafi Ævilínu en á uppsafnaða inneign í annarri fjárfestingar­leið, þá mun hún við valið flytjast í þá fjárfestingarleið sem tilheyrir Ævilínu og fylgja henni. Þó verður inneign í Lífeyrisauka 5, Erlendum verðbréfum og Innlendum skuldabréfum ekki flutt skv. þessu. Velji rétthafi hins vegar aðra fjárfestingarleið en Ævilínu en á uppsafnaða inneign í Ævilínu, þá mun hún við valið sitja eftir í þeirri fjár­festingarleið sem tilheyrir Ævilínu en mun framvegis ekki verða flutt sam­kvæmt reglum um Ævilínu.

7. gr. Útborgun sparnaðar

Útborgun sparnaðar getur aðeins komið til vegna aldurs, örorku eða andláts rétthafa. Rétthafi getur hafið úttekt á innstæðu eða gert sérstakan út­borgunarsamning 2 árum eftir fyrstu greiðslu iðgjalds.Þegar rétthafi er orðinn 60 ára er heimilt að greiða út lífeyrissparnað ásamt vöxtum.

Deyi rétthafi áður en innstæða er að fullu greidd út fellur hún til erfingja hans og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga. Láti rétthafi ekki eftir sig maka eða barn rennur innstæðan til dánarbúsins og gildir þá ekki takmörkunin í 2. málsl. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997.

Verði rétthafi öryrki og orkutapið sem hann verður fyrir er 100% á hann rétt á að fá lífeyrissparnað og vexti greidda út með jöfnum árlegum greiðslum á 7 árum. Árleg útborgun lækkar og úttektar­tími lengist í hlutfalli við lækkun örorkuprósentu, sbr. 3. mgr. 11. gr. laga nr. 129/1997. Útborgun getur í fyrsta lagi hafist þegar vottorð um örorku og orkutap liggja fyrir. Ef innstæða rétthafa sem orðið hefur fyrir orkutapi er undir kr. 500.000 þegar að útgreiðslu kemur er hún greidd út í eingreiðslu, sé þess óskað.

Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlut­falli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig. Unnt er að semja um annan og lengri útborgunartíma en greinir hér fyrir ofan. Með jöfnum greiðslum hér fyrir framan er átt við greiðslur að tiltölu við fjölda greiðsluára þannig að rétthafi fái á hverju ári þann hluta inn­stæð­unnar að meðtöldum vöxtum sem samsvarar tölu þeirra ára sem eftir standa af endurgreiðslutímanum.

8. gr. Uppsögn samnings

Undirritun rétthafa á samninginn skuldbindur hann ekki fyrr en fjórtán dögum frá gerð samningsins og er rétthafa heimilt að falla frá samningi innan þess frests. Samningi um Lífeyrisauka er hægt að segja upp með tveggja mánaða fyrir­vara. Uppsögn skal vera skrifleg og undirrituð af rétthafa. Upp­sögn veitir ekki rétt til útborgunar innstæðu. Hætti iðgjöld vegna rétthafa að berast til Arion banka hf. af ein­hverjum ástæðum verður innstæðan ásamt vöxtum ávöxtuð áfram hjá bankanum og greidd út samkvæmt útborgunar­reglum 7. gr.

9. gr. Flutningur milli vörsluaðila

Heimilt er að flytja innstæðu til annarra vörsluaðila sem geta boðið samninga af þessu tagi, sbr. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997, óski rétthafi eftir því við Arion banka hf. með skrif­legri tilkynningu. Flutningurinn skal eiga sér stað innan tveggja mánaða frá móttöku flutningsbeiðni frá rétthafa. Kostnaður vegna flutnings skal vera skv. gildandi gjaldskrá Arion banka hf. á hverjum tíma að hámarki 0,5% af inneign rétthafa en að lágmarki 5.000 kr.

10. gr. Framsal réttinda

Rétthafa er óheimilt að framselja, veðsetja eða á annan hátt ráð­stafa inn­stæðu eða réttindum skv. samningi um aðild að Lífeyrisauka, nema sam­kvæmt 1. - 3. tl. 3. mgr. 14. gr. laga nr. 129/1997.

11. gr. Breyting á reglum

Arion banka hf. er heimilt að breyta reglum þessum að undan­gengnu samþykki fjármálaráðherra.

12. gr. Innheimta

Ábyrgð á skilum launagreiðanda á afdregnum iðgjöldum lífeyris­sparnaðar er hjá rétthafa. Óski rétthafi eftir aðstoð Arion banka hf. við inn­heimtu vangoldinna iðgjalda skal tilkynning þess efnis berast með skriflegum hætti til bankans ásamt launaseðlum sem sýna afdregin iðgjöld. Við gjaldþrot launagreiðanda ábyrgist Ábyrgðasjóður launa kröfur um vangoldin iðgjöld sem fallið hafa í gjalddaga að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, sbr. III. kafla reglugerðar nr. 462/2003, um Ábyrgðasjóð launa, sem er að finna á www.arionbanki.is/lifeyrir.

 

13. gr. Samruni Vista og Lífeyrisauka

Þann 1. júní 2012 rennur Vista saman við Lífeyrisauka. Eftir samrunann skal, um réttindi eldri rétthafa í Lífeyrisauka (þ.e. þeirra sem gerðu samning um lífeyrissparnað við Lífeyrisauka fyrir samrunann) og rétthafa sem öðlast aðild eftir samrunann, fara eftir reglum þeim er að framan greinir. Um réttindi eldri rétthafa í Vista (þ.e. þeirra sem gerðu samning um lífeyrissparnað við Vista fyrir samrunann) skal fara eftir reglum þeim er að framan greinir með þeim viðbótum sem koma fram í 14. og 15. gr. og gilda frá 1. júní 2012.

14. gr. Flutningur úr fjárfestingarleiðum Vista í fjárfestingarleiðir Lífeyrisauka

Inneign rétthafa í fjárfestingarleiðum Vista verður flutt í samsvarandi fjárfestingarleiðir í Lífeyrisauka m.v. 1. júní 2012 í samræmi við neðangreinda töflu:
Flutningur úr fjárfestingarleið Vista Flutningur í fjárfestingarleið Lífeyrisauka

Vista 1 Lífeyrisauki 1
Vista 2 Lífeyrisauki 2
Vista 3 Lífeyrisauki 3
Vista 4 Lífeyrisauki 4
Vista 5 Lífeyrisauki 5
Erlend verðbréf Erlend verðbréf
Innlend skuldabréf Innlend skuldabréf

Rétthafar, sem greiddu iðgjöld í Vista 1 fyrir samruna, greiða iðgjöld í Lífeyris¬auka 1 eftir samruna, þeir sem greiddu iðgjöld í Vista 2 fyrir samruna greiða iðgjöld til Lífeyrisauka 2 o.s.frv. í samræmi við fyrirkomulag um flutning á inneign í ofangreindri töflu. Rétthafar sem greiddu í Ævilínu 1 í Vista fyrir samruna greiða iðgjöld í Ævilínu 1 í Lífeyrisauka eftir samruna og þeir sem greiddu í Ævilínu 2 í Vista fyrir samruna greiða í Ævilínu 2 í Lífeyrisauka eftir samruna.Iðgjöld sem voru greidd í Vista en voru óbókuð við samruna sjóðanna vegna vöntunar á skilagreinum eru bókuð í Lífeyrisauka eftir samruna þegar skilagreinar berast.Greiðslum á iðgjöldum sem voru vangreidd í Vista fyrir samruna verður ráðstafað í Lífeyrisauka eftir samruna.Flutningsbeiðnir á inneign milli fjárfestingarleiða í Vista eða úr sjóðnum sem bárust fyrir samruna en voru óafgreiddar verða framkvæmdar í/úr Lífeyrisauka eftir samruna.Iðgjöld sem bókuð höfðu verið í Vista, en voru ógreidd við samruna, bakfærast í Lífeyrisauka eftir samruna, greiðist þau ekki.Ef iðgjald er greitt í Vista fyrir samruna, en þarf að bakfæra eftir samruna, þá mun það dragast frá þeirri inneign sem rétthafi á í Lífeyrisauka eftir samruna.Rétthafar sem höfðu óskað eftir útgreiðslu úr Vista en höfðu ekki fengið greitt út fyrir samruna munu fá greitt úr Lífeyrisauka eftir samruna.

15. gr. Sérstök ákvæði um rétthafa sem fluttust úr Vista

Eftirfarandi ákvæði gilda um þá rétthafa sem fluttust úr Vista í Lífeyrisauka við samruna sjóðanna.

Við ákvæði 7. gr. bætist eftirfarandi

Lokabónus er tvíþættur: 

  1. Á hverju ári til 58 ára aldurs og eftir 60 ára aldur greiðir Arion banki hf. sem nemur 0,3% af heildareign rétthafans inn í lokabónus hans. Greiðslu þessari lýkur þegar útgreiðsla hefst
  2. Frá 58 ára aldri fram til 60 ára aldurs (2 ár) er greitt mánaðarlega í lokabónus rétthafans, hlutdeild hans í umsýsluþóknun sjóðsins.
    Lokabónus er ávaxtaður samhliða inneign rétthafa skv. þeirri fjárfestingarleið sem rétthafi hefur valið sér. Lokabónus er laus til útgreiðslu við 60 ára aldur við fráfall eða örorku skv. reglum um útborgun séreignar. Lokabónusinn er ekki greiddur út ef rétthafi flytur eign sína fyrir 60 ára aldur en ef rétthafi hættir að greiða í sjóðinn en flytur ekki inneign missir hann ekki rétt til lokabónuss.

Við ákvæði 9. gr. bætist eftirfarandi:
Komi til flutnings á innistæðu til annarra vörsluaðila tapar rétthafi lokabónus í hlutfalli við þá fjárhæð sem er flutt úr viðkomandi fjárfestingarleið.

16. gr. Sérstök ákvæði er eiga við þá rétthafa sem áttu inneign bæði í Vista og Lífeyrisauka við samruna

Þeir rétthafar sem við samruna áttu bæði inneign í Vista og Lífeyrisauka fá greiðslur skv. 1. og 2. tl. 2. mgr. 15. gr., er reiknast af heildareign í sameinuðum sjóði. Iðgjöld sem greiðast í Lífeyrisauka eftir samruna reiknast með í stöðu heildarinneignar hvort sem iðgjöld eiga uppruna frá Vista samningi eða Lífeyrisaukasamningi.

Varðandi þá rétthafa sem eiga inneign bæði í Vista og Lífeyrisauka við samruna, þá er framtíðariðgjöldum þeirra í sameinuðum sjóði ráðstafað í fjárfestingarleið skv. þeirri áskrift sem síðust var stofnuð þegar horft er til beggja sjóða. Áskrift getur verið stofnuð með nýjum samningi, breytingu á fjárfestingarleið, tilkynningu á nýjum launagreiðanda, breytingu á greiðsluformi og breytingu á hlutfalli iðgjalds o.fl.

Hafi rétthafi verið í Ævilínu í öðrum sjóðnum en ekki hinum, þá gildir það sama, þ.e. framtíðariðgjöldum er ráðstafað í þá fjárfestingarleið sem tilheyrir áskrift sem stofnuð er síðar. Þetta þýðir að hjá þeim rétthöfum þar sem Ævilína tilheyrir nýrri áskriftinni þá flyst inneign þeirra í þá fjárfestingarleið sem tilheyrir Ævilínu við næsta Ævilínuflutning og fylgir henni. Þetta á þó ekki við um inneign í Vista 5, Erlendum verðbréfum og Innlendum skuldabréfum. Hafi Ævilína verið eldri áskriftin, þá situr sú inneign sem tilheyrir Ævilínu við samruna eftir í þeirri fjárfestingarleið sem tilheyrir Ævilínu en mun framvegis ekki verða flutt samkvæmt reglum um Ævilínu.

Hafi rétthafi verið í Ævilínu 1 í öðrum sjóðnum og Ævilínu 2 í hinum verður framtíðariðgjöldum og inneign eldri Ævilínuáskriftar ráðstafað í þá fjárfestingarleið sem tilheyrir þeirri Ævilínu sem stofnuð var síðar við næsta Ævilínuflutning.

17. gr. Ákvæði um samninga um kaup á líftryggingum

Óheimilt að gera nýja samninga um kaup líftrygginga en þegar gerðir samningar skulu halda gildi sínu.