Ávöxtun á liðnu ári og áherslur fjárfestingarstefnu Lífeyrisauka 2022

Ávöxtun á liðnu ári og áherslur fjárfestingarstefnu Lífeyrisauka 2022

Árið 2021 einkenndist af mikilli efnahagsóvissu og takmörkunum um allan heim vegna Covid faraldursins. Eftir töluverðan samdrátt árið 2020 fóru helstu efnahagsstærðir þó að taka við sér hér á landi og bólusetningar hófust en nú er búið að bólusetja þorra þjóðar. Hagvöxtur tók verulegan viðsnúning frá fyrra ári og atvinnuleysi hefur jafnframt minnkað hraðar en von var á. Aftur á móti hefur verðbólga verið nokkuð há og reynst heldur þrálátari en búist var við framan af ári. Það hefur skapað væntingar um frekari vaxtahækkanir Seðlabankans á næstu misserum.

Þróun markaða

Þrátt fyrir að heimsfaraldur hafi óhjákvæmilega litað árið 2021 voru eignamarkaðir mjög kraftmiklir á árinu. Innlendi hlutabréfamarkaðurinn var fremstur í flokki en úrvalsvísitala hlutabréfa hækkaði um 33,0% á árinu. Erlendu hlutabréfin voru einnig sterk en heimsvísitala hlutabréfa (e. MSCI World Index) hækkaði um 20,1% í Bandaríkjadal eða um 22,1% í íslenskum krónum á árinu.

Innlendi skuldabréfamarkaðurinn skilaði einnig góðri ávöxtun. Stýrivextir Seðlabanka Íslands náðu lágmarki í lok ársins 2020 þegar þeir voru 0,75% en standa nú í 2,0%. Vaxtahækkunarferli er hafið og ljóst er að markaðsaðilar vænta þess að vextir komi til með að hækka enn frekar. Nafnávöxtun verðtryggðra ríkisskuldabréfa var á bilinu -6,0% - 7,7% en ávöxtun óverðtryggðra var á bilinu -2,8% -0,1% á árinu.

Ávöxtun 2021

Ávöxtun á eignasafni Lífeyrisauka árið 2021 var einstaklega góð en gott gengi á mörkuðum almennt á vissulega hlut þar í. Nafnávöxtun fjárfestingarleiða Lífeyrisauka var á bilinu 4,8% - 21,0% sem samsvarar 0,0% - 15,4% raunávöxtun. Það er óhætt að segja að hlutabréf hafi verið mest áberandi þegar kemur að ávöxtun á árinu 2021, bæði innlend og erlend. Sá eignaflokkur sem skilaði mestri ávöxtun var innlend hlutabréf en eins og fyrr segir var sá markaður afar kraftmikill á árinu. Lífeyrisauki 1 er sú leið er tilheyrir Ævilínu sem hefur mest vægi hlutabréfa og jafnframt sú leið sem skilar mestri ávöxtun yfir árið.

Fjárfestingarstefna 2022

Starfsstjórn Lífeyrisauka endurskoðar fjárfestingarstefnu sjóðsins að minnsta kosti árlega og hefur nú undirritað nýja fjárfestingarstefnu fyrir árið 2022. Síðustu ár hefur verið lögð áhersla á að auka vægi og áhættudreifingu erlendra eigna. Í nýrri stefnu er haldið áfram á þeirri vegferð en helstu breytingar eru þær að vægi erlendra eigna og hlutabréfa er aukið en á móti er dregið úr vægi skuldabréfa. Fjárfestingarstefna sjóðsins í heild er birt á vefsíðu sjóðsins en hana má nálgast hér.

Fjárfestingarleiðir Lífeyrisauka

Breytingar á stefnunni í ár eru gerðar til þess að nýta þau tækifæri sem skapast í lágvaxtaumhverfi og þannig stuðla að hærri langtímaávöxtun. Þá eru breytingar einnig gerðar til þess að skerpa á mismunandi áhættustigi milli ólíkra fjárfestingarleiða.

Markmið um hlutfall eignaflokka hjá Lífeyrisauka 1, 2, 3 og 4 breytast eins og hér segir:

 • Innlend skuldabréf lækki úr:
  – 29% í 27% hjá Lífeyrisauka 1
  – Óbreytt hjá Lífeyrisauka 2
  – 64% í 62% hjá Lífeyrisauka 3
  – 79% í 78% hjá Lífeyrisauka 4
 • Innlend hlutabréf hækki úr:
  – 15% í 17% hjá Lífeyrisauka 1
  – Óbreytt hjá Lífeyrisauka 2
  – 10% í 12% hjá Lífeyrisauka 3
  – 5% í 6% hjá Lífeyrisauka 4
 • Erlend hlutabréf hækki úr:
  – Óbreytt hjá Lífeyrisauka 1 og 2
  – 18% í 19% hjá Lífeyrisauka 3
  – 9% í 10% hjá Lífeyrisauka 4
 • Erlendar sérhæfðar fjárfestingar hækki úr:
  – 5% í 6% hjá Lífeyrisauka 1 og 2
  – Óbreytt hjá Lífeyrisauka 3 og 4

Markmið um hlutfall eignaflokka hjá Lífeyrisauka - Erlend verðbréf breytast eins og hér segir:

 • Erlend hlutabréf hækki úr 64% í 75%
 • Erlend skuldabréf lækki úr 31% í 25%