Á hverjum bitna hrávöruverðshækkanir á krepputímum?

Á hverjum bitna hrávöruverðshækkanir á krepputímum?

Í ljósi hækkandi verðbólgu og hrávöruverðs er áhugavert að velta fyrir sér hvernig framleiðendur og neytendur skipta með sér verðlagshækkunum. Goldman Sachs gaf nú á haustmánuðum út greiningu á smásölumarkaðnum í Evrópu þar sem skipting verðlagshækkana er gerð að umræðuefni. Samkvæmt greiningu þeirra reynist framleiðendum í þróuðum löndum nú erfiðara að velta hækkunum yfir á neytendur en áður. Framlegð evrópskra framleiðenda fer því minnkandi.

Helstu ástæður þessara „erfiðleika“ framleiðendanna má rekja til hækkandi verðbólgu framleiðsluvara (e. supplier food price inflation) vegna hrávöruverðshækkana á sama tíma og almenn verðbólga (e. consumer price inflation) hefur verið mikil. Aukin verðbólga sem og dræm eftirspurn leiðir því til þess að neytendur eru nú síður í stakk búnir til að taka á sig enn frekari verðhækkanir en almennt gengur og gerist þegar hagkerfin eru að vaxa.

Ef við yfirfærum svipaðar vangaveltur yfir á íslenska framleiðendur þá virðist sem þeir hafi notið góðs af lægri verðbólgu á árunum fyrir hrun. Staðan hefur hins vegar breyst þar sem svo virðist sem framleiðendur hér á landi hafi í auknum mæli tekið á sig skellinn af hækkandi hrávöruverð .

Sjá nánari umfjöllun: