Útlánasafn bankanna minnkaði að raunvirði á árinu 2012

Útlánasafn bankanna minnkaði að raunvirði á árinu 2012

Útlán þriggja stærstu bankanna til viðskiptavina jukust um 1,4% á síðasta ári. Yfir sama tímabil hækkaði vísitala neysluverðs (VNV) um 4,2% og hagvöxtur á liðnu ári mældist 1,6% samkvæmt bráðabirgðamælingu Hagstofunnar. Hvort sem leiðrétt er fyrir verðlagsáhrifum eða vexti hagkerfisins þá drógust útlán bankanna saman að raunvirði. Samdrátturinn mældist um 3% leiðrétt fyrir VNV og heildarútlán í árslok 2012 mældust 105% af vergri landsframleiðslu (VLF) þess árs. Til samanburðar voru útlán bankanna í lok árs 2011 samtals 108% af VLF ársins. Meðal skýringa á því að útlánasafn bankakerfisins skrapp saman má nefna að enn eru lítil og meðalstór fyrirtæki afar skuldsett og því lítið svigrúm til frekari skuldsetningar. Fyrirtæki hafa greitt upp skuldir auk þess sem færst hefur í vöxt hjá stærri fyrirtækjum að fara í eigin skuldabréfaútgáfu við endurfjármögnun lána. Þá hægði verulega á vexti hagkerfisins sem dró e.t.v. úr hvata einhverra fyrirtækja til frekari skuldsetningar. Loks hafði virðisrýrnun útlána áhrif á stærð safnsins.

Sjá nánar:020413_Útlánasafn bankanna.pdf