Spáum 0,5% hækkun stýrivaxta

Spáum 0,5% hækkun stýrivaxta

Undanfarið hefur peningastefnunefnd Seðlabankans tekið afar skýrt fram að hún muni hækka stýrivexti á næstu mánuðum og misserum. Í síðustu yfirlýsingu nefndarinnar í júní, eftir að línur höfðu tekist að skýrast í kjarasamningum sagði: „Enn fremur virðist einsýnt að hækka þurfi vexti umtalsvert í ágúst og frekar á komandi misserum eigi að tryggja stöðugt verðlag til lengri tíma litið.“ Síðan þá hafa verðbólguhorfur ekki breyst stórvægilega. Enn er talsverður uppgangur víða í hagkerfinu og innstreymi fjármagns, sem birtist í um 70 ma.kr. gjaldeyriskaupum Seðlabankan frá síðasta vaxtaákvörðunarfundi, ýtir enn frekar undir eftirspurn í hagkerfinu. Þá er enn óvíst hvernig skattalækkanir og boðaðar aðgerðir stjórnvalda í húsnæðismálum verða fjármagnaðar en peningastefnunefnd sagði í júní að bankinn myndi „grípa til viðeigandi aðgerða til mótvægis ef þörf krefur“. 


Vegna þessa teljum við að Seðlabankinn muni hækka vexti um 50 punkta í næstu viku og um 125 punkta samtals það sem eftir lifir árs, að vaxtahækkun í ágúst meðtalinni. Þannig spáum við að vextir á 7 daga bundnum innlánum verði 6,25% í lok árs og að verðbólga verði þá komin yfir 3%. Framundan eru þrír aðrir vaxtaákvörðunardagar á árinu og mesta óvissan er um hversu hratt Seðlabankinn mun hækka vexti. Við teljum þó að hann muni stíga frekar varlega til jarðar og muni ekki hækka vexti um meira en 50 punkta í einu á þeim vaxtaákvörðunarfundum sem eftir eru á árinu.


Sjá nánar: 130815_Stýrivaxtaspá.pdf