Fjárfesting í sjávarútvegi

Fjárfesting í sjávarútvegi

Árið 2017 var metár í fjárfestingu í íslenskum sjávarútvegi. Tækniframfarir undanfarinna ára hafa verið svo örar að talað hefur verið um fjórðu iðnbyltinguna. Þessi þróun skapar m.a. þrýsting á auknar fjárfestingar í sjávarútvegi til að tryggja samkeppnishæfni. Að staðaldri er fjármunaeign í íslenskri fiskvinnslu afskrifuð um u.þ.b. 5 ma.kr. á ári sem má skilja sem lágmarksfjárfestingu til að viðhalda virði eigna. Sterk króna undanfarið hefur haft neikvæðari áhrif á framlegð í vinnslu en veiðum vegna launakostnaðar. Horfur á sterkri krónu auka því hvatann til sjálfvirknivæðingar í vinnslu. 
Góð afkoma sjávarútvegsins árin 2008-2015 virðist fyrst um sinn hafa farið í niðurgreiðslu skulda en undanfarin ár hafa fjárfestingar hins vegar tekið allverulega við sér. Fjárfestingar í sjávarútvegi voru umfram EBITDA í fyrsta skipti í fyrra sem leiðir til þess að hreinar skuldir hækka. Afkoma af rekstri eins og hún var í fyrra dugir ekki ein til að standa straum af svo miklum fjárfestingum en bætt fjárhagsstaða hefur hins vegar skapað svigrúm til aukinnar lántöku. Í því samhengi má benda á að fjármögnunarkostnaður sjávarútvegsfyrirtækja virðist hafa farið lækkandi fram til 2017 en teikn eru á lofti um að hann muni hækka á næstu misserum. Hækkandi fjármagnskostnaður og mikil fjárfestingarþörf leiðir til þess að þörf gæti víða skapast fyrir aukna stærðarhagkvæmni til að tryggja arðsemi fjárfestinganna. 

Skoða skýrslu 


Heimildir: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Arion banka