Eignarhald

Neðangreindur listi sýnir hluthafa Arion banka hf. sem eiga eignarhlut yfir 1%.

Nafn hluthafa Eignarhlutur Einstaklingar sem eiga a.m.k. 10% af hlutafé beint eða óbeint

Heildaratkvæðisréttur Kaupþings ehf. í gegnum Kaupskil ehf. og Taconic Capital Advisors LP og tengdra aðila í gegnum TCA New Sidecar III S.á.r.l. er takmarkaður við 33%, sbr. ákvarðanir FME dags. 22. september 2017. 

Heimild: Monitor kerfi frá Modular Finance AB. Gögn innihalda upplýsingar frá Euroclear, Nasdaq, Morningstar og sænska fjármálaeftirlitinu (Finansinspektionen).

Hluthafalistinn er uppfærður daglega en sundurliðað eignarhald þeirra sem eiga sænsk heimildaskírteini (SDR) er uppært með reglulegri upplýsingagjöf frá Euroclear Svíþjóð.