Að virkja appið

Það er einfalt að setja appið í símann

Fyrst þarf að tryggja að síminn nái netsambandi, við mælum með að tengjast þráðlausu neti þar sem það flýtir fyrir uppsetningu og felur í sér minni kostnað heldur en 4G eða 3G tenging.

1. Appið sett í símann

Í Android síma er fundin verslunin Google Play í símanum (stundum kölluð „Play Store“) þar er leitað eftir „Arion banki“ og þá ætti appið að birtast í leitarniðurstöðum.

Í iPhone er farið í App Store og þar er leitað eftir „Arion banki“ og þá ætti appið að birtast í leitarniðurstöðum.

2. Appið ræst upp

Eftir að búið er að setja upp appið er smellt á Arion banka táknið á skjáborðinu til að ræsa það upp. Eftir að appið er búið að keyra sig upp er síminn tengdur við netbankanotanda með innskráningu.

3. Innskráning og auðkenning

Innskráning er gerð með sömu upplýsingum og notaðar eru til að skrá sig inn í hefðbundna netbankann. Þá þarf að nota rafræn skilríki eða slá inn notandanafn, lykilorð og auðkennisnúmer. Hægt er að fá auðkennisnúmer með SMS eða notkun App auðkenningar. Nánari upplýsingar um auðkenningarleiðir bankans má finna hér.

Eftir auðkenningu þarf að samþykkja skilmála um notkun appsins. Ef skilmálar eru ekki samþykktir er ekki hægt að nota appið.

Eftir samþykkt skilmála velur þú leyninúmer sem framvegis er notað til að komast inn í appið. Í iPhone er einnig hægt að virkja Touch ID eða Face ID en með því getur þú aflæst appinu með því að skanna fingur eða andlit. Það er valið undir „Stillingar" - „Öryggisstillingar".

4. Appið tekið í notkun

Við fyrstu innskráningu eru tengdir þeir reikningar og kreditkort sem hafa haft einhverjar hreyfingar á síðustu þremur mánuðum. Hægt er að velja hvaða reikningar og kort eru sýnileg undir „Stillingar“.

Almennt sækir appið sjálft nýjustu stöðu og færslur. Til að sækja nýjustu stöðu handvirkt er í Android valinn hnappurinn efst í hægra horninu. Þá hefur appið samband við bankann og sækir nýjustu stöðu og hreyfingar. Í iPhone er nýjasta staða sótt með því að draga listann örlítið niður og sleppa. Þessi virkni á líka við í aðgerðunum „Færslur“ og „Ógreiddir reikningar“.

Við tökum öryggismálin alvarlega

Við höfum gert allt sem er í okkar valdi til að tryggja að öryggi frá okkar hendi sé eins vel leyst og mögulegt er. En eins og með venjulegar tölvur þá er stór hluti af öryggismálum í höndum notandans sjálfs. Sjá nánar undir Spurt og svarað "Hvernig get ég tryggt öryggi mitt sem best?"

Nokkur atriði í sambandi við öryggi:

 • Öll gögn á milli farsíma og bankans eru dulkóðuð
 • Með því að setja leyninúmer (pinn) á farsímann eru öll gögn á símanum dulkóðuð
 • Með því að setja leyninúmer á Arion banka appið, eru gögnin í appinu dulkóðuð
 • Við mælum eindregið með að setja leyninúmer bæði á farsímann og appið.

Ef svo óheppilega vill til að einhver kemst yfir gögnin í símanum þá getur viðkomandi ekki nýtt sér þær upplýsingar til að gera fjárhagslegar færslur. Hann getur í versta falli séð þær upplýsingar sem birtast í símanum, þ.e. stöðu og nýjustu færslur á reikningum og kreditkortum ásamt upplýsingum um hvaða ógreiddu reikninga viðkomandi á. Að auki þá eru ekki geymd nein kreditkortanúmer í símanum heldur aðeins síðustu stafir í kortanúmeri.

Örugg bankaviðskipti með snjalltækjum

Um persónuverndarstefnuna

Hér er fjallað um þá vinnslu persónuupplýsinga sem notkun á símaforriti Arion banka, Netbanka Appinu, hefur í för með sér. Nánar
tiltekið er fjallað um:

 • hver beri ábyrgð á vinnslunni og í hvaða tilgangi hún fari fram,
 • hvers konar persónuupplýsingar sé unnið með,
 • hve lengi megi ætla að upplýsingarnar verði geymdar,
 • hvert upplýsingunum kunni að verða miðlað og
 • með hvaða hætti sé gætt að öryggi þeirra.

Þá er að lokum fjallað um þær kröfur sem stefnu þessari er ætlað að uppfylla.

Notanda er ávallt valfrjálst að veita persónuupplýsingar í Appinu. Kjósi notandi að veita ekki umbeðnar upplýsingar hefur það jafnan þær afleiðingar að ekki er hægt að veita honum þá þjónustu sem viðkomandi virkni í Appinu lýtur að.

 1. Netbanka App Arion banka (hér eftir nefnt Appið) er símaforrit í boði Arion banka (hér eftir nefndur Bankinn) sem gerir þér meðal annars kleift að fylgjast með stöðu reikninga, færslum, millifæra og greiða reikninga, hækka eða lækka kreditkortaheimild, sækja um greiðsludreifingu á kreditkorti og öðrum reikningum, sækja um yfirdráttarheimild, stofna til beingreiðslna (sjálfvirkar greiðslur), skoða rafræn skjöl auk þess að sækja fleiri þjónustur sem Bankinn býður upp á í Appinu.

 2. Bankinn mun einnig senda þér tilkynningar í Appið í tengslum við notkun þína á þjónustunni svo sem vegna; innborgana, ef framvirk greiðsla tekst ekki, FIT færslna og nýrra ógreiddra reikninga. Tilkynningarnar eru sjálfvaldar í upphafi en þú getur ávallt farið í stillingar og breytt eða afskráð þig úr þjónustunni. Bankinn kann að fjarlægja, breyta eða bæta við tilkynningum án frekari samþykkis frá þér.

 3. Um Appið gilda skilmálar þessir og skilmálar Netbanka Arion banka (hér eftir Netbankinn) sem þú hefur samþykkt í samningi um aðgang að Netbankanum. Þar sem skilmálum þessum sleppir gilda ákvæði skilmála Netbankans.
 4. Bankinn lætur þér í té notandanafn og aðgangsorð (leyniorð) fyrir Netbankann sem þú notar til að skrá þig inn í Appið. Þér ber skylda til að halda notandanafni og aðgangsorði leyndu og er óheimilt að veita öðrum aðgang að þeim til notkunar. Einnig er innskráning í Appið möguleg með skilríkjum á farsíma. Þú berð fulla og ótakmarkaða ábyrgð á öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru eftir að Appið hefur verið virkjað með notendanafni og aðgangsorði þínu, eða skilríkjum.
 5. Með samþykki á skilmálum þessum samþykkir þú að Bankinn hafi heimild til að vista upplýsingar um símtæki þitt, þ.e. nafn, númer, tegund, stýrikerfi o.fl., í gagnagrunni bankans. Upplýsingarnar mun Bankinn nota til að senda tilkynningar/skilaboð á símtækið í gegnum dreifikerfi Apple eða Google eftir því hvernig símtæki þú notast við. Öll samskipti frá símtæki til Bankans eru dulkóðuð. Til að vernda gögnin enn frekar er Appinu læst með leyninúmeri sem þú velur og aðeins þú hefur vitneskju um. Bankinn mælir einnig með að virkjuð sé læsing á sjálfum símanum þar sem það eykur öryggið.

 6. Þú berð fulla og ótakmarkaða ábyrgð á þeim aðgerðum sem framkvæmdar eru í gegnum Appið þegar því hefur verið aflæst með leyninúmerinu. Þá samþykkir þú að Bankinn beri enga ábyrgð á því ef tilkynningar/skilaboð berist þér ekki, of seint eða innihaldi ekki réttar upplýsingar.

 7. Aðeins er heimilt að setja Appið upp í símtæki sem er í eigu eða í umsjá þinni. Ef þú lánar, selur eða heimilar öðrum umráð yfir símtæki sem sótt hefur Appið skuldbindur þú þig til þess að útskrá notanda úr Appinu.
 8. Bankinn verður ekki undir neinum kringumstæðum gerður ábyrgur fyrir notkun á Appinu vegna tjóns sem það kann að valda.

 9. Ef átt hefur við símtæki þitt þannig að öryggi þess hafi á einhvern hátt verið ógnað, t.d. með því að setja upp vafasöm forrit er notkun Appsins ekki örugg og er því alfarið óheimil.
 10. Bankanum er heimilt að breyta skilmálum þessum einhliða hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án fyrirvara ef þær eru til hagsbóta fyrir viðskiptavin. Séu breytingarnar ekki til hagsbóta fyrir viðskiptavin skal honum tilkynnt um þær með tveggja mánaða fyrirvara, svo sem með skilaboðum í Netbanka, Appið eða með póstsendingu á tilkynnt aðsetur eða lögheimili. Geri viðskiptavinur ekki athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar fyrir gildistöku breytinganna telst hann hafa samþykkt þær.