Stjórnendur

Formaður

Brynjólfur Bjarnason

Brynjólfur er fæddur árið 1946. Hann var fyrst kjörinn í stjórn Arion banka á hluthafafundi 20. nóvember 2014. Hann er ekki hluthafi í bankanum og er óháður stjórnarmaður. Brynjólfur er formaður stjórnar og á sæti í starfskjaranefnd stjórnar, lánanefnd stjórnar og endurskoðunarnefnd stjórnar.

Brynjólfur útskrifaðist með MBA-gráðu frá University of Minnesota árið 1973. Hann útskrifaðist með cand.oecon.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands árið 1971.
Brynjólfur var framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands frá 2012 til 2014. Á árunum 2007 til 2010 starfaði hann sem forstjóri Skipta. Brynjólfur var forstjóri Símans frá 2002 til 2007. Hann starfaði sem forstjóri Granda hf. frá 1984 til 2002. Frá 1976 til 1983 starfaði Brynjólfur sem framkvæmdastjóri AB bókaútgáfu. Brynjólfur var auk þess forstöðumaður hagdeildar VSÍ á árunum 1973 til 1976. Brynjólfur hefur mikla reynslu af stjórnarsetu og hefur setið í fjölmörgum stjórnum í gegnum tíðina og gegnt stjórnarformennsku í nokkrum þeirra.

Í dag situr Brynjólfur sem varamaður í stjórn Fergusson ehf. og stjórnarmaður í Marinvest ehf. og ISAL hf.

Varaformaður

Paul Horner

Paul er fæddur árið 1962. Hann var fyrst kjörinn í stjórn Arion banka á hluthafafundi þann 8. ágúst 2019. Hann er ekki hluthafi í bankanum og er óháður stjórnarmaður. Paul er formaður lánanefndar stjórnar og situr í áhættunefnd stjórnar og endurskoðunarnefnd stjórnar.

Paul útskrifaðist með meistaragráðu í tónlist frá University of Oxford árið 1983 og er útskrifaður frá UK Chartered Institute of Bankers.

Paul býr að víðtækri alþjóðlegri reynslu af áhættustýringu og viðskiptabanka, fyrirtækja, og fjárfestingabankarekstri og starfaði til ársins 2019 við ýmsar stjórnunarstöður.

Paul starfaði hjá Barclays PLC frá árinu 1988 til 2003 bæði sem stjórnandi og við áhættustýringu. Árið 2003 hóf Paul störf hjá samstæðu Royal Bank of Scotland þar sem hann sinnti störfum framkvæmdastjóra og öðrum yfirmannastöðum hjá Royal Bank of Scotland PLC.

Á árunum 2012 til 2017 gegndi Paul stöðu yfirmanns áhættustýringar hjá Coutts & Co Ltd. og stöðu framkvæmdastjóra Coutts & Co Ltd., í Zurich, frá 2016 til 2017. Árið 2018 starfaði Paul sem framkvæmdastjóri áhættustýringar hjá Ulster Bank DAC, í Dublin. Paul er í dag stjórnarmaður í Coutts & Co Ltd., í Zurich, og AIB Group P.L.C., í London. Hjá AIB Group á Paul sæti í endurskoðunarnefnd stjórnar, rekstranefnd stjórnar og sinnir formennsku í áhættunefnd stjórnar.

Stjórnarmaður

Gunnar Sturluson

Gunnar er fæddur árið 1967. Hann var fyrst kjörinn í stjórn Arion banka á hluthafafundi þann 8. ágúst 2019. Hann er ekki hluthafi í bankanum og er óháður stjórnarmaður. Gunnar er formaður endurskoðunarnefnd stjórnar og situr í lánanefnd stjórnar og áhættunefnd stjórnar.

Gunnar útskrifaðist með Cand.Jur gráðu frá lagadeild Háskóla Íslands árið 1992, útskrifaðist með LL.M gráðu frá Háskólanum í Amsterdam árið 1995 og hlaut málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi árið 1993 og fyrir Hæstarétti Íslands árið 1999.

Gunnar starfaði fyrir Málflutningsskrifstofuna árin 1992-1999 og var meðeigandi stofunnar frá 1995. Hann hefur starfað hjá LOGOS lögmannsþjónustu frá árinu 2000 sem meðeigandi og starfaði sem faglegur framkvæmdastjóri 2001-2013. Gunnar sinnti stundakennslu í samkeppnisrétti við lagadeild Háskóla Íslands 1995-2007.

Gunnar hefur sinnt ýmsum stjórnarstörfum og var meðal annars stjórnarmaður í GAMMA hf. 2017-2019, stjórnarformaður Ríkisútvarpsins ohf. 2016-2017, var stjórnarmaður í gerðardómi Viðskiptaráðs Íslands, forseti FEIF, alþjóðasamtaka Íslandshestafélaga frá 2014, stjórnarformaður Íslenska dansflokksins 2013-2016 og kjörinn í landskjörstjórn af Alþingi 2013-2017.

Stjórnarmaður

Liv Fiksdahl

Liv er fædd árið 1965. Hún var fyrst kjörin í stjórn Arion banka á aðalfundi 20. mars 2019. Hún er ekki hluthafi í bankanum og er óháður stjórnarmaður. Liv er formaður starfskjaranefndar stjórnar og tækninefndar stjórnar og á sæti í endurskoðunarnefnd stjórnar.

Liv útskrifaðist með gráðu í Fjármálum og stjórnun frá Trondheim Business School (í dag NTNU) árið 1986. Árið 2018 kláraði Liv Programs in Big Data-Strategic Decisions and Analysis, The Innovative Technology Leader and Design Thinking frá Stanford University og Advanced Management Program for Executives in Management, Innovation and Technology frá Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Í dag starfar Liv sem aðstoðarforstjóri innan fjármálaþjónustu hjá Capgemini Invent í Noregi og situr í stjórn Posten Norge AS og Intrum AB. Liv var í framkvæmdastjórn DNB í 10 ár, m.a. sem aðstoðarframkvæmdastjóri upplýsingatækni og rekstrarsviðs (e. Group EVP, CIO/COO) og aðstoðarframkvæmdastjóri rekstrarsviðs (e. Group EVP, COO and Operations). Liv hefur víðtæka reynslu frá DNB og gegndi ýmsum öðrum stöðum hjá bankanum. Áður en hún hóf störf hjá DNB starfaði Liv m.a. sem viðskiptastjóri fyrirtækja hjá Danske Bank/Fokus Bank og Svenska Handelsbanken. Liv hefur setið í fjölmörgum stjórnum, m.a. hjá Scandinavian Airlines SAS AB, BankAxept, Sparebankforeningen, Doorstep, Finans Norge og í bæjarstjórn sveitarfélagsins Þrándheim.

Stjórnarmaður

Steinunn Kristín Þórðardóttir

Steinunn er fædd árið 1972. Hún var fyrst kjörin í stjórn Arion banka á hluthafafundi 30. nóvember 2017. Steinunn er ekki hluthafi í bankanum og er óháður stjórnarmaður. Steinunn er formaður áhættunefndar stjórnar og situr í starfskjaranefnd stjórnar og tækninefnd stjórnar.

Steinunn er með MIM gráðu frá Thunderbird og BA gráðu í alþjóðaviðskiptum og stjórnmálafræði frá University of South Carolina.

Steinunn starfaði áður sem framkvæmdastjóri hjá Beringer Finance í Noregi auk þess að gegna stöðu forstöðumanns alþjóðadeildar fyrirtækisins á sviði matvæla og sjávarfangs þar til október 2017. Þá stofnaði Steinunn ráðgjafafyrirtækið Akton AS í Noregi 2010 og var framkvæmdastjóri þess til 2015. Hún starfaði áður hjá Íslandsbanka (síðar Glitni), fyrst sem forstöðumaður alþjóðalánveitinga og síðar sem framkvæmdastjóri bankans í Bretlandi. Steinunn sat áður í ýmsum stjórnum í Evrópu og var í stjórn Bankasýslu ríkisins árið 2011. Í dag er Steinunn stjórnarformaður Acton Capital AS og Akton AS og situr í stjórn Cloud Insurance AS. Hún situr jafnframt í stjórn Norsk-íslenska viðskiptaráðsins. Þá situr Steinunn í tilnefningarnefnd Símans.

Varamenn stjórnar

  • Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir, lögfræðingur
  • Þröstur Ríkharðsson, hæstaréttarlögmaður

Stjórn hefur skipað Heimi Þorsteinsson, löggildan endurskoðanda, í endurskoðunarnefnd stjórnar.

Starfsreglur stjórnar

Undirnefndir stjórnar

Samkvæmt starfsreglum stjórnar Arion banka er stjórn bankans heimilt að setja á fót undirnefndir til að fjalla um tiltekna þætti í rekstri bankans. Eigi síðar en mánuði eftir aðalfund skipar stjórn nefndarmenn í undirnefndir ásamt því að meta hvort ráða beri aðila utan stjórnar í einstakar undirnefndir, með það að markmiði að styrkja starf þeirra með aukinni sérfræðiþekkingu. Stjórn hefur sett á fót fjórar undirnefndir; endurskoðunarnefnd, áhættunefnd, lánanefnd og starfskjaranefnd. Þá hefur stjórn sett á fót tímabundna tækninefnd.

Undirnefndir stjórnar setja sér starfsreglur sem eru staðfestar af stjórn bankans og nefndarformenn upplýsa stjórn reglulega um störf sín og verkefni en auk þess hefur stjórn aðgang að öllum gögnum og fundargerðum undirnefnda.

Endurskoðunarnefnd (BAC)

Meginhlutverk endurskoðunarnefndar stjórnar er að stuðla að gæðum þegar kemur að lögskipaðri endurskoðun árs- og árshlutauppgjöra bankans og hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits félagsins, innri endurskoðun og áhættustjórnun, að því er varðar reikningsskil. Nefndina skipa Gunnar Sturluson, formaður nefndarinnar, Brynjólfur Bjarnason, Liv Fiksdahl, Paul Horner og Heimir Þorsteinsson. Stjórn skipaði Heimi Þorsteinsson, löggildan endurskoðanda og aðila utan stjórnar, fyrst í júlí 2017.

Starfsreglur endurskoðunarnefndar stjórnar

Áhættunefnd (BRIC)

Meginhlutverk áhættunefndar stjórnar snýr að áhættustjórnun, m.a. að meta áhættustefnu og áhættuvilja bankans. Nefndina skipa Steinunn Kristín Þórðardóttir, formaður nefndarinnar, Gunnar Sturluson og Paul Horner.

Starfsreglur áhættunefndar stjórnar

Lánanefnd (BCC)

Meginhlutverk lánanefndar er að fjalla um lánamál sem eru umfram þær heimildir sem undirnefndir hennar hafa. Nefndina skipa Paul Horner, formaður nefndarinnar, Brynjólfur Bjarnason og Gunnar Sturluson. Starfsreglur lánanefndar eru ekki birtar opinberlega.

Starfskjaranefnd (BRC)

Meginhlutverk starfskjaranefndar stjórnar er að útbúa árlega starfskjarastefnu fyrir bankann. Nefndin er jafnframt ráðgefandi fyrir stjórn varðandi starfskjör bankastjóra, framkvæmdastjóra, regluvarðar og innri endurskoðanda, og fyrirkomulag á kaupaukakerfi bankans og öðrum starfstengdum greiðslum. Nefndina skipa Liv Fiksdahl, formaður nefndarinnar, Brynjólfur Bjarnason og Steinunn Kristín Þórðardóttir.

Starfsreglur starfskjaranefndar stjórnar

Tækninefnd (BTC)

Meginhlutverk tækninefndar stjórnar er að vera stjórn og framkvæmdastjórn bankans til ráðgjafar um tækniþróun bankans á næstu árum. Nefndina skipa Liv Fiksdahl, formaður nefndarinnar, og Steinunn Kristín Þórðardóttir.

Starfsreglur tækninefndar stjórnar

bankastjóri

Benedikt Gíslason

Benedikt er fæddur árið 1974. Hann tók við starfi bankastjóra Arion banka 1. júlí 2019.

Benedikt hóf störf hjá FBA (síðar Íslandsbanka) árið 1998, sinnti margvíslegum stjórnunarstörfum hjá Straumi-Burðarás, var framkvæmdastjóri markaðsviðskipta hjá FL Group og framkvæmdastjóri fjárfestingarbankasviðs MP banka. Benedikt starfaði um tíma sem ráðgjafi hjá Fjármála- og efnahagsráðuneytinu og var varaformaður starfshóps stjórnvalda um afnám fjármagnshafta á árunum 2013-2016. Hann sat í stjórn Kaupþings á árunum 2016-2018 og var ráðgjafi Kaupþings í málefnum Arion banka. Hann tók sæti í stjórn Arion banka í september 2018 og var í stjórn bankans þar til hann tók við starfi bankastjóra.

Benedikt útskrifaðist með C.Sc. gráðu í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands árið 1998.

Aðstoðarbankastjóri og Framkvæmdastjóri fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs

Ásgeir H. Reykfjörð Gylfason

Ásgeir H. Reykfjörð Gylfason er fæddur árið 1982. Hann tók við starfi aðstoðarbankastjóra og framkvæmdastjóra fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs í september 2019.

Ásgeir Helgi hóf störf hjá Straumi fjárfestingarbanka árið 2004 og varð síðar regluvörður samstæðunnar, starfaði hjá LOGOS lögmannsþjónustu í Reykjavík og London um 2009-2012 og var yfirlögfræðingur hjá MP banka á árunum 2012-2015. Hann var meðlimur í framkvæmdahópi um losun fjármagnshafta árið 2015 og starfaði sem framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Kviku á árunum 2015-2019. Ásgeir kenndi viðskipti með fjármálagerninga o.fl. við lagadeild Háskólans í Reykjavík 2010-2016 og hefur setið í stjórnum nokkurra fyrirtækja hérlendis og erlendis. 

Ásgeir er með lögmannsréttindi og hefur lokið lagaprófi frá Háskólanum í Reykjavík.

Yfirlögfræðingur

Birna Hlín Káradóttir

Birna Hlín er fædd árið 1978. Hún tók við starfi yfirlögfræðings Arion banka í september 2019 og tók sæti í framkvæmdastjórn í júní 2020.

Frá árinu 2016 var Birna meðeigandi og yfirlögfræðingur Fossa markaða. Hún var yfirlögfræðingur Straums fjárfestingarbanka á árunum 2011 til 2015. Birna Hlín starfaði hjá Straumi-Burðarás fjárfestingabanka á árunum 2007 til 2011 og var yfirlögfræðingur félagsins frá árinu 2009. Birna hefur kennt lög um fjármálamarkaði o.fl. í Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands. Hún hefur setið í stjórnum nokkurra fyrirtækja hérlendis og erlendis og er í dag stjórnarmaður í Lögmannafélagi Íslands.

Birna Hlín er með AMP-gráðu frá IESE Business School í Barcelona og lögfræðingur frá Háskóla Íslands. Hún er með málflutningsréttindi og próf í verðbréfaviðskiptum.

Framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs 

Iða Brá Benediktsdóttir

Iða Brá Benediktsdóttir er fædd 1976. Hún tók við starfi framkvæmdastjóra viðskiptabankasviðs í júlí 2017.

Iða Brá hefur starfað hjá Arion banka og forverum hans frá árinu 1999. Frá þeim tíma hefur hún gegnt ýmsum störfum innan bankans, nú síðast sem framkvæmdastjóri fjárfestingarbankasviðs frá 2016 til 2017. Áður hafði Iða Brá m.a. verið forstöðumaður samskiptasviðs, einkabankaþjónustu og í fjárstýringu bankans. Iða hefur setið í stjórnum nokkurra fyrirtækja; Sparisjóðs Ólafsfjarðar, AFL – sparisjóðs, fasteignafélagsins Landfesta og HB Granda hf. Iða Brá er varaformaður stjórnar Varðar trygginga hf.

Iða Brá er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. Hún er með MSc í fjármálum frá Erasmus Graduate School of Business í Hollandi og með próf í verðbréfaviðskiptum.

Framkvæmdastjóri markaða

Margrét Sveinsdóttir

Margrét er fædd árið 1960. Hún tók við starfi framkvæmdastjóra eignastýringarsviðs Arion banka í febrúar 2009. Í september 2019 tók hún við starfi framkvæmdastjóra markaða.

Frá 2007 til 2009 starfaði hún sem forstöðumaður samskipta við erlendar fjármálastofnanir innan fjárstýringar Glitnis hf./Nýja Glitnis. Á árunum 1990 til 2007 starfaði Margrét sem forstöðumaður Verðbréfavaktar ásamt eignastýringar einstaklinga hjá Verðbréfamarkaði Íslandsbanka, síðar Eignastýringar Glitnis hf. Frá árinu 1985 til 1988 starfaði hún í lánadeild Iðnaðarbanka Íslands þar sem hún var um tíma forstöðumaður. Margrét hefur setið í fjölmörgum stjórnum og má þar nefna: Stjórn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta fyrir hönd SFF, stjórn OKKAR líftrygginga hf. og í stjórnum nokkurra sjóðafyrirtækja í Lúxemborg.

Margrét útskrifaðist með MBA-gráðu frá Babson College í Massachusetts í Bandaríkjunum árið 1990 og cand. oecon.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands árið 1986. Hún er einnig með próf í verðbréfaviðskiptum.

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Ólafur Hrafn Höskuldsson

Ólafur Hrafn er fæddur árið 1981. Hann tók við starfi framkvæmdastjóra fjármálasviðs í september 2021.

Ólafur Hrafn hóf störf hjá Arion banka árið 2019 er hann tók við starfi forstöðumanns stefnumótunar og þróunar á skrifstofu bankastjóra. Ólafur starfaði hjá Royal Bank of Scotland í London og New York á árunum 2010 til 2016. Árið 2016 tók hann við starfi framkvæmdastjóra hjá Títan fjárfestingafélagi sem hann sinnti til ársins 2019. Áður vann Ólafur Hrafn meðal annars hjá CreditInfo í Þýskalandi og Straumi fjárfestingabanka. Ólafur situr í stjórn Varðar og Landeyjar.

Ólafur Hrafn útskrifaðist með cand.oecon-gráðu frá Háskóla Íslands árið 2006 með reikningshald og endurskoðun sem aðalgrein. Hann hefur öðlast löggildingu til fjárfestingaráðgjafar í Bretlandi (UK FSA approved person status) og í Bandaríkjunum (US FINRA series 79).

Framkvæmdastjóri upplifunar viðskiptavina

Steinunn Hlíf Sigurðardóttir

Steinunn Hlíf er fædd árið 1974. Hún tók við starfi framkvæmdastjóra upplifunar viðskiptavina í september 2021.

Steinunn Hlíf var framkvæmdastjóri ráðgjafar og þjónustu hjá Verði og sat í framkvæmdastjórn félagsins á árunum 2008 til 2021. Hún starfaði hjá Kaupþingi/KB banka á árunum 1999 til 2005 og gegndi þar m.a. starfi markaðsstjóra. Á árunum 2005 til 2008 starfaði Steinunn sem markaðsstjóri Sjóvár og sem forstöðumaður á sölu- og markaðssviði hjá Landsbankanum.

Steinunn er með BA-gráðu í viðskiptafræði frá Flagler College í Flórída í Bandaríkjunum.

Framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs

Styrmir Sigurjónsson

Styrmir er fæddur árið 1974. Hann tók við starfi framkvæmdastjóra upplýsingatæknisviðs Arion banka í mars 2020.

Frá árinu 2009 starfaði Styrmir hjá Natera í Bandaríkjunum, en Natera sérhæfir sig á sviði erfðagreiningar og er skráð í Nasdaq CM kauphöllina. Styrmir gegndi frá árinu 2012 ýmsum stjórnunarstörfum hjá Natera og var framkvæmdastjóri rannsóknar og vöruþróunar frá árinu 2017. Áður en Styrmir höf störf hjá Natera starfaði hann hjá Straumi fjárfestingarbanka, FL Group og fjárfestingarbankanum Citi.

Styrmir er með doktors- og meistarapróf í rafmagnsverkfræði frá Stanford og CS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði frá Háskóla Íslands. 

Framkvæmdastjóri áhættustýringar

Úlfar Freyr Stefánsson

Úlfar Freyr er fæddur árið 1981. Hann tók við starfi framkvæmdastjóra áhættustýringar í maí 2020.

Úlfar Freyr hóf störf í áhættustýringu Arion banka árið 2013 eftir að hafa starfað hjá Kaupþingi frá árinu 2010, m.a. sem framkvæmdastjóri áhættustýringar. Úlfar var forstöðumaður eignasafnsáhættu Arion banka á árunum 2013-2015 er hann tók við sem forstöðumaður efnahagsáhættu innan áhættustýringar.

Úlfar er með doktors- og meistarapróf í stærðfræði frá Georgia Institute of Technology og B.S. gráðu í stærðfræði frá Háskóla Íslands. Hann hefur jafnframt lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.