Eignir til sölu

Eignarhlutir Arion banka í félögum í óskyldum rekstri

Stefna bankans er að eiga ekki eignarhluti í félögum í óskyldum rekstri lengur en ástæða er til. Slíkir eignarhlutir fara því í söluferli og eru seldir eins fljótt og auðið er. Þannig hefur Arion banki þegar selt hlut sinn í fjölmörgum félögum á undanförnum árum, t.d. BG 12 (Bakkavor Group Ltd.), Klakka, Símanum, Eik, Reitum, HB Granda, Högum, 10-11, ÍAV, Heklu, BM Vallá, N1 og Pennanum.

Af þeim félögum sem bankinn á eignarhluti í eru ýmis félög sem ekki eru með neina starfsemi. Unnið er að slitum þeirra en það ferli getur tekið nokkur ár. Eftir standa eftirfarandi félög sem bankinn á yfir 10% hlut í og hyggst selja eða eru þegar til sölu. Frekari upplýsingar um neðangreindar eignir má nálgast hjá fyrirtækjaráðgöf Arion banka (fyrirtaekjaradgjof@arionbanki.is).

Valitor Holding hf. (100%)

Valitor var stofnað árið 1983 og býður upp á fjölbreyttar lausnir á sviði greiðslumiðlunar í Evrópu og er með starfsstöðvar á Íslandi, í Danmörku og í Bretlandi. Um 400 manns starfa hjá félaginu og hefur félagið vaxið mikið undanfarin ár, þá sérstaklega alþjóðleg starfsemi félagsins. Bankinn undirbýr sölu á eignarhlut sínum og hefur ráðið Citi sem söluráðgjafa. Samkvæmt áætlun sem unnið er eftir er stefnt að því að söluferlinu verði lokið fyrir árslok 2019.

Stakksberg ehf. (100%)

Stakksberg rekur verksmiðju í Helguvík sem framleiðir 99% hreinan kísil (Si) og er framleiðslugeta hennar 25 þúsund tonn á ári. Stakksberg vinnur að úrbótum á verksmiðjunni til að gera hana fullbúna til framleiðslu, en enginn rekstur hefur verið í verksmiðjunni frá því í september 2017 þegar Umhverfisstofnun stöðvaði hann. Áætlað er að fullbúin verksmiðja, með um 70 starfsmönnum, verði gangsett á síðari hluta árs 2020. Söluferli Stakksbergs hefur seinkað nokkuð, ekki síst vegna flókins regluverks, en bankinn vinnur áfram að sölu verksmiðjunnar.

Stoðir hf. (18,6%)

Stærsta eign Stoða í ársbyrjun 2018 var um 8,9% eignarhlutur í erlenda drykkjarframleiðandanum Refresco Gerber. Í kjölfar sölu þess hlutar hefur félagið hafið virka fjárfestingastarfsemi og er eigið fé félagsins um 17,5 ma.kr.

Farice ehf. (38,4%)

Farice er eigandi tveggja sæstrengja sem tengja saman Ísland og Evrópu.

Reiknistofa bankanna hf. (21,7%)

Reiknistofa bankanna er þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur í gegnum árin þróað hinar ýmsu fjármálalausnir.

SRL slhf.

SRL slhf. er félag í stýringu Stefnis hf., dótturfélags bankans, sem á allt hlutafé í Landey ehf. Landey fer með eignarhald á nýbyggingum, lóðum og fasteignaþróunarverkefnum sem bankinn hefur eignast og eru að stórum hluta ekki tekjuberandi.

Að auki á Arion banki fullnustueignir, t.d. fasteignir og lóðir, sem í sumum tilfellum eru vistaðar í sérstökum félögum. Slíkar eignir eru seldar eins fljótt og unnt er og er umsjón með sölunni í höndum fasteignasala eða fullnustudeildar bankans.