Fagfjárfestar

Sérsniðin eignastýring og þjónusta fyrir lífeyrissjóði, tryggingafélög, styrktarsjóði, stofnanir og fyrirtæki.

Hafðu samband

 

Eignastýring fyrir fagfjárfesta

Arion banki veitir fagfjárfestum umfangsmikla og sérsniðna þjónustu. Nokkrir af stærstu fagfjárfestum landsins nýta þjónustu Arion banka sem sér um stýringu eignasafna þeirra, að hluta eða í heild.

Áhersla er lögð á fagleg og skipulögð vinnubrögð og virka eignastýringu milli og innan eignaflokka. Þjónustan er sniðin að þörfum og kröfum hvers fagfjárfestis. Áherslur eignasafna eru aðlagaðar hverju sinni í takt við breytingar á markaði í samræmi við fjárfestingarstefnu hvers viðskiptavinar.

Þjónusta bankans við fagfjárfesta felst meðal annars í reglulegum og virkum samskiptum þar sem farið er yfir helstu hreyfingar, þróun markaða og horfur. Bankinn aðstoðar fjárfesta við mótun fjárfestingarstefnu, stefnu um ábyrgar fjárfestingar, hluthafastefnu sem og framkvæmd og upplýsingagjöf um framfylgni stefnanna.
 

Sérsniðin rekstrarþjónusta fyrir ólíka lífeyrissjóði

Rekstur lífeyrissjóða býður þjónustu til lífeyrissjóða sem óska eftir að útvista starfsemi sinni að hluta eða í heild. Fimm lífeyris-/séreignarsjóðir eru í rekstri hjá Arion banka og þjónustar bankinn yfir hundrað þúsund sjóðfélaga og um fimmtán þúsund launagreiðendur. Arion banki getur séð um allan rekstur sjóðsins eða ákveðna rekstrarhluta en þjónusta við hvern viðskiptavin er sniðin að þörfum viðkomandi sjóðs. 

Arion banki hefur lagt ríka áherslu á stafræna vegferð til að mæta nútíma þörfum sjóðfélaga og launagreiðenda og gera þjónustu aðgengilega og nútímalega, meðal annars með upplýsingum á Mínum síðum og í Arion appinu. Þá hefur bankinn jafnframt lagt áherslu á sjálfvirknivæðingu og nýtt tæknina til að endurhanna vinnuferli í rekstri sjóðanna með það að markmiði að minnka rekstraráhættu og auka hagkvæmni.

Lífeyrisbókin

Í Lífeyrisbókinni, sem Arion banki gaf út, er margan fróðleik að finna sem nýtist stjórnum og starfsfólki lífeyrissjóða og öðrum sem vilja fræðast um lífeyrismál. Í bókinni er leitast við að dýpka þekkingu lesenda á viðfangsefnum lífeyrissjóða og öllu því helsta sem huga þarf að í starfsemi þeirra.

Samstarfsaðilar

Arion banki býður viðskiptavinum sínum aðgengi að leiðandi eignastýringarhúsum með mikið úrval sjóða.
Samstarf Arion banka við eignastýringarhúsin felur í sér þjónustu til fagfjárfesta og hagstæð kjör.
 

 

 

 

 

 

Arion banki er aðili að meginreglum
Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar

Arion banki gerðist á árinu 2017 aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN PRI). Aðildin var liður í aukinni áherslu bankans á málefni samfélagsábyrgðar og hefur bankinn skuldbundið sig til að leggja áherslu á umhverfis- og samfélagsleg málefni auk góðra stjórnarhátta við mat á fjárfestingarkostum og við fjárfestingarákvarðanir.


 
Arion banki er stofnaðili
að IcelandSIF

Árið 2017 var Arion banki stofnaðili að samtökum um ábyrgar fjárfestingar. Aðilar samtakana eru starfsleyfisskyld fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóðir og tryggingarfélög og er tilgangur þeirra að efla þekkingu fjárfesta á aðferðarfræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga með því að stuðla að aukinni umræðu um málaflokkinn.

Eignastýring fagfjárfesta

 

Forstöðumaður

Hjörleifur Arnar Waagfjörð

hjorleifur.waagfjord@arionbanki.is

Sjóðstjóri - Senior

Bjarni Pálmason

bjarni.palmason@arionbanki.is

Sjóðstjóri - Junior

Eva Rós Birgisdóttir

eva.birgisdottir@arionbanki.is

Sjóðstjóri - Senior

Ólafur Örn Jónsson

olafur.jonsson@arionbanki.is

Sérfræðingur

Ásdís Karen Friðbjörnsdóttir

asdis.fridbjornsdottir@arionbanki.is

Sjóðstjóri - Senior

Egill Tryggvason

egill.tryggvason@arionbanki.is

Sjóðstjóri - Senior

Halldór Grétarsson

halldor.gretarsson@arionbanki.is

Sjóðstjóri - Junior

Ásgeir Bragason

asgeir.bragason@arionbanki.is

Sjóðstjóri - Junior

Einar Gylfi Harðarson

einar.hardarson@arionbanki.is

Sérfræðingur

Máney Alda Rúnarsdóttir

maney.runarsdottir@arionbanki.is

Rekstur lífeyrissjóða og verðbréfa

 

Forstöðumaður

Sigrún Hauksdóttir

sigrun.hauksdottir@arionbanki.is

Sérfræðingur

Berglind Helgadóttir

berglind.helgadottir@arionbanki.is

Þjónustustjóri lífeyrisafurða

Helga Sveinbjörnsdóttir

helga.sveinbjornsdottir@arionbanki.is

Sérfræðingur

Unnur Elín Jónsdóttir

unnur.jonsdottir@arionbanki.is

Framkvæmdastjóri Frjálsa lífeyrissjóðsins

Arnaldur Loftsson

arnaldur@frjalsi.is

Framkvæmdastjóri LSBÍ og EFÍA

Guðmundur Thorlacius Ragnarsson

gudmundur.t.ragnarsson@arionbanki.is

Sérfræðingur

Hjörtur Smári Vestfjörð

hjortur.vestfjord@arionbanki.is

Framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Rangæinga

Þröstur Sigurðsson

throstur.sigurdsson@arionbanki.is

Sérfræðingur

Berglind Guðmundsdóttir

berglind.gudmundsdottir@arionbanki.is

Sérfræðingur

Guðný Helga Lárusdóttir

gudny.helga.larusdottir@arionbanki.is

Gæðastjóri

Rut Valgeirsdóttir

rut.valgeirsdottir@arionbanki.is

Sala og þjónusta fagfjárfesta

 

Forstöðumaður

Snædís Ögn Flosadóttir

snaedis.flosadottir@arionbanki.is

Sérfræðingur

Trausti V. Gunnlaugsson

trausti.gunnlaugsson@arionbanki.is

Rekstur eignastýringar

 

Framkvæmdastjóri

Jóhann Möller

johann.moller@arionbanki.is