Fagfjárfestar

Sérsniðin eignastýring og þjónusta fyrir lífeyrissjóði, tryggingafélög, styrktarsjóði, stofnanir og fyrirtæki.

Hafðu samband
 

Eignastýring fyrir fagfjárfesta

Arion banki veitir fagfjárfestum umfangsmikla og sérsniðna þjónustu. Nokkrir af stærstu fagfjárfestum landsins nýta þjónustu Arion banka sem sér um stýringu eignasafna þeirra, að hluta eða í heild.

Áhersla er lögð á fagleg og skipulögð vinnubrögð og virka eignastýringu milli og innan eignaflokka. Þjónustan er sniðin að þörfum og kröfum hvers fagfjárfestis. Áherslur eignasafna eru aðlagaðar hverju sinni í takt við breytingar á markaði í samræmi við fjárfestingarstefnu hvers viðskiptavinar.

Þjónusta bankans við fagfjárfesta felst meðal annars í reglulegum og virkum samskiptum þar sem farið er yfir helstu hreyfingar, þróun markaða og horfur. Bankinn aðstoðar fjárfesta við mótun fjárfestingarstefnu, stefnu um ábyrgar fjárfestingar, hluthafastefnu sem og framkvæmd og upplýsingagjöf um framfylgni stefnanna.
 

Sérsniðin rekstrarþjónusta fyrir ólíka lífeyrissjóði

Rekstur lífeyrissjóða býður þjónustu til lífeyrissjóða sem óska eftir að útvista starfsemi sinni að hluta eða í heild. Fimm lífeyris-/séreignarsjóðir eru í rekstri hjá Arion banka og þjónustar bankinn yfir hundrað þúsund sjóðfélaga og um fimmtán þúsund launagreiðendur. Arion banki getur séð um allan rekstur sjóðsins eða ákveðna rekstrarhluta en þjónusta við hvern viðskiptavin er sniðin að þörfum viðkomandi sjóðs. 

Arion banki hefur lagt ríka áherslu á stafræna vegferð til að mæta nútíma þörfum sjóðfélaga og launagreiðenda og gera þjónustu aðgengilega og nútímalega, meðal annars með upplýsingum á Mínum síðum og í Arion appinu. Þá hefur bankinn jafnframt lagt áherslu á sjálfvirknivæðingu og nýtt tæknina til að endurhanna vinnuferli í rekstri sjóðanna með það að markmiði að minnka rekstraráhættu og auka hagkvæmni.
 

Samstarfsaðilar

Arion banki býður viðskiptavinum sínum aðgengi að leiðandi eignastýringarhúsum með mikið úrval sjóða. Samstarf Arion banka við eignastýringarhúsin felur í sér þjónustu til fagfjárfesta og hagstæð kjör.     


 

Arion banki er aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar

Arion banki gerðist á árinu 2017 aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN PRI). Aðildin var liður í aukinni áherslu bankans á málefni samfélagsábyrgðar og hefur bankinn skuldbundið sig til að leggja áherslu á umhverfis- og samfélagsleg málefni auk góðra stjórnarhátta við mat á fjárfestingarkostum og við fjárfestingarákvarðanir.

Arion banki er stofnaðili að IcelandSIF

Árið 2017 var Arion banki stofnaðili að samtökum um ábyrgar fjárfestingar. Aðilar samtakana eru starfsleyfisskyld fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóðir og tryggingarfélög og er tilgangur þeirra að efla þekkingu fjárfesta á aðferðarfræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga með því að stuðla að aukinni umræðu um málaflokkinn.