Frábært tækifæri

Um er að ræða 18 mánaða prógramm þar sem framúrskarandi útskriftarnemum gefst tækifæri til að kynnast fjölbreyttum störfum innan Arion samstæðunnar. Prógrammið byggir á því að viðkomandi eru í fullu starfi og færast til í starfi á nokkurra mánaða millibili og öðlast þar með fjölbreytta þekkingu og reynslu. Þátttakendur fá því að vaxa og þróast í starfi í takt við styrkleika og áhugasvið. Hjá Arion starfar öflug liðsheild, þátttakendur koma til með að kynnast starfi sem einkennist af fagmennsku, metnaði og umbótahugsun.

Leiðsögn mentora

Nemendum gefst tækifæri til að læra af reynslumiklum sérfræðingum og komast í kynni við kraftmikið starfsfólk. Þátttakendum verður úthlutað mentorum og munu njóta leiðsagnar þeirra á meðan prógramminu stendur.

Markmið útskriftarprógrammsins er skapa vegferð fyrir sérfræðinga og leiðtoga framtíðarinnar með því að greiða fyrir aðgengi að tengslaneti, starfsreynslu og þekkingu. Fjölbreyttar starfslínur eru í boði. 

Fjölbreyttar starfslínur

Í boði eru annars vegar sérhannaðar starfslínur sem hugsaðar eru fyrir þá sem hafa mótað sér skoðun á við hvað þeir vilja starfa innan fjármálastarfseminnar og hins vegar opin starfslína sem veitir innsýn í margvíslega þætti fjármálaumhverfis. 

Markmið með öllum starfslínum er að gefa einstaklingum innsýn í ólík og fjölbreytt störf innan samstæðunnar og að þátttakendur öðlist þekkingu og reynslu sem hjálpar til við að finna það hlutverk sem þau brenna fyrir. 

Útskrifarprógramm hvers þátttakanda er hannað út frá áhugasviði hans. Hér má sjá dæmi um útskriftarprógrömm sem gefa innsýn í hvernig prógrammið gæti litið út. 

Lögfræði

Sérhönnuð starfslína

 • Þjónustuver einstaklinga
 • Viðskiptaumsjón
 • Lögfræðiinnheimta
 • Lögfræðiráðgjöf

Fjármál einstaklinga

Sérhönnuð starfslína

 • Útibú
 • Lífeyrisþjónusta
 • Verðbréfaráðgjöf
 • Starf með viðskiptastjóra

Opin starfslínaPrógramminu er ætlað að höfða til einstaklinga sem eiga eftir að ákveða hvaða stefnu þeir vilja taka eftir útskrift. 

Að prógrammi loknu

Að útskriftarprógrammi loknu munu þátttakendur vera reynslunni ríkari og hafa lært ýmislegt innan fjármálastarfseminnar. Þeir munu hafa gegnt fjölbreyttum hlutverkum og hlotið markvissa endurgjöf. Prógrammið opnar dyr að auknum starfstækifærum og gerir nemendum kleift að ná forskoti á vinnumarkaði snemma á starfsferli sínum.

Erum við að leita að þér?

Við leitum að einstaklingum sem hafa lokið eða eru að ljúka háskólanámi með framúrskarandi árangri, búa yfir mikilli samskiptahæfni og samsama sig við gildin okkar um að koma hreint fram, finna lausnir og vinna saman. 

Hæfni og eiginleikar

 • Háskólamenntun, ýmist grunnnám eða meistaranám
 • Lausnamiðuð hugsun og góðir samskiptahæfileikar
 • Sjálfstæði í starfi
 • Ánægja af því að takast á við ný og krefjandi verkefni
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 • Framúrskarandi árangur í námi eða öðru
 • Reynsla af bankastörfum er kostur en ekki skilyrði