Önnur lán

Lán vegna nýbygginga

Við bjóðum húsbyggjendum heildstæða fjármögnun á byggingaframkvæmdum, allt frá lóðarkaupum og þar til eign er fullbyggð. Áður en farið er af stað er gott að meta stöðu sína með því að fara í gegn um greiðslumat sem er að finna hér. Ef óskað er eftir frekari upplýsingum um lán vegna nýbygginga er hægt að hafa samband við ibudalan@arionbanki.is.

 • Eigið fé í upphafi þarf að vera 30% af áætluðum byggingarkostnaði.
 • Kostnaðar- og verkáætlun þarf að liggja fyrir í byrjun.
 • Lánað er óverðtryggt skammtímalán fram að fokheldi eignar.
 • Hámarks veðhlutfall framkvæmda er allt að 70% af verkáföngum á hverjum tíma.
 • Við B2 (fokheld bygging) verður eign fyrst lánshæf fyrir íbúðalánum og í áföngum eftir hækkun byggingarstigs.
 • Brunatrygging fasteigna í smíðum/smíðatrygging
 • Eingöngu er lánað á fyrsta veðrétt.
 • Lánstími er allt að 40 ár. Íbúðalánið getur verið verðtryggt eða óverðtryggt með breytilegum eða föstum vöxtum. Sjá nánar um íbúðalán.
 • Þegar fasteign er fullbyggð og komin á B4 fæst lán allt að 80% af byggingarkostnaði eða markaðsverðmæti, þ.e. því sem lægra reynist.

Fasteignalífeyrir

Fasteignalífeyrir hentar þeim sem skulda lítið í íbúðarhúsnæðinu sínu en þurfa pening t.d. vegna viðgerða og eða viðhalds á húsnæðinu. Með Fasteignalífeyri geta viðskiptavinir fengið lán með veði í húsnæðinu sínu og þurfa hvorki að greiða afborganir né vexti á lánstímanum.

 • Gerir þér kleift að nýta fasteignina þína til að auka ráðstöfunartekjurnar.
 • Upphæð láns ræðst af fasteignamati húsnæðis og aldri lántaka.
 • Viðskiptavinir þurfa að fara í gegnum greiðslumat, en við tökum þó mið af eignastöðu ef greiðslumat kemur út neikvætt.
 • Er veitt með veði í íbúðarhúsnæði á Íslandi sem er skilgreint sem andstæða við atvinnuhúsnæði.

Sumarhúsalán 

 • Lánstími allt að 15 ára
 • Vegna kaupa eða endurbóta á frístundahúsnæði (t.d. sumarhús)
 • Jafnar afborganir - ekki jafnar greiðslur
 • Verðtryggt eða óverðtryggt
 • Breytilegir íbúðalánavextir + álag sem tekur mið reglum vörunnar
 • Lánshlutfallið getur verið allt að 70%
 • Brunabótamatið þarf að vera í samræmi við markaðsverð
 • Lántökugjald skv. verðskrá bankans á hverjum tíma
 • Húsnæðið verður að vera á B4 áður en lánið er veitt
 • Húseigendatrygging til staðar, sem nær yfir önnur tjón en brunatjón
 • Er veitt með veði í frístundahúsi á Íslandi utan þéttbýlis þar sem öðru jöfnu er óheimilt að hafa skráð lögheimili.

Fasteignalán

 • Lánstími er allt að 30 ár.
 • Hámarksveðhlutfall getur verið allt að 80% af markaðsvirði eignar þegar lán er veitt á fyrsta veðrétt, annars 70%. Miðað er við kauptilboð við nýkaup en fasteignamat við endurfjármögnun.
 • Lán getur verið verðtryggt eða óverðtryggt með breytilegum vöxtum sem taka mið af veðhlutfalli.
 • Lántökugjald og önnur gjöld eru samkvæmt verðskrá bankans
 • Ekkert uppgreiðslugjald.
 • Er veitt með veði í fasteign á Íslandi.