Rekstrarlán


Yfirdráttarlán

Yfirdráttarlán er algengasta form skammtímafjármögnunar og hentar vel þegar tímabundin fjárþörf er í rekstri fyrirtækja. Samið er um yfirdráttarheimildir til eins árs í senn eða skemur.

Yfirdráttarlán er veitt á reikningi viðskiptavinar sem dregur á heimildina eftir þörfum. Engin lántökugjöld eru innheimt við stofnun yfirdráttarheimilda.

Ádráttarlán

Ádráttarlán eða verkefnafjármögnun er lán til fyrirtækja á meðan á verki eða verkefni stendur. Samið er um fjárhæð láns og lánstíma í upphafi lántöku. Lánsfjárhæð hækkar samkvæmt beiðni lántaka og í takti við aukið virði og framvindu verks. Í stærri verkefnum er gjarnan gerð sú krafa að mat á kostnaðarvirði verks sé metið af utanaðkomandi fagaðila.

 


Framkvæmdafjármögnun

Framkvæmdafjármögnun er lán til fyrirtækja á meðan á byggingaframkvæmdum stendur. Lánið getur verið í formi yfirdráttarheimildar eða ádráttarláns sem hækkar í takti við aukið virði eigna hverju sinni. Kostnaðarvirði eignar skal endurmetið samhliða hækkunum á heimild.

Í stærri verkefnum er gjarnan gerð sú krafa að mat á kostnaðarvirði framkvæmda sé metið af utanaðkomandi fagaðila.

Kröfufjármögnun

Innlendar viðskiptakröfur

Kröfufjármögnun er rekstrarfjármögnun gegn veði í útgefnum innlendum viðskiptakröfum. Hentug fjármögnun fyrir fyrirtæki sem eiga útistandandi kröfur, hafa yfir takmörkuðu fjármagni að ráða og vilja nýta kröfusafnið sem lánsveð.

Kröfufjármögnun brúar bilið milli lánsviðskipta og staðgreiðslu og óvissa um greiðsluflæði minnkar. Seljandi vöru eða þjónustu felur Arion banka að fjármagna kröfusafnið sem miðast við fyrirfram ákveðið lánshlutfall.

Erlendar viðskiptakröfur - Faktoring
Faktoring opnar ný tækifæri í fjármögnun fyrirtækja og liðkar fyrir rekstri þeirra með betra fjárstreymi. Þjónustan gefur kost á fjármögnun í gegnum útistandandi viðskiptakröfur og stuðlar þannig að auknum vexti og hagnaði hjá fyrirtæki þínu.

Sjá nánar - myndband

Greiðslufallstryggingar

Ein meginforsenda fjármögnunar erlendra viðskiptakrafna er greiðslufallstrygging. Kröfuhafi er tryggður gegn greiðslufalli greiðanda, t.d. gjaldþroti eða greiðslustöðvun.

Sjá nánar - myndband


Birgðafjármögnun

Birgðafjármögnun er lán til fyrirtækja með veði í birgðum. Gerður er lánssamningur um birgðafjármögnun til eins árs í senn og er lánið í formi yfirdráttarheimildar eða ádráttarláns. Lánið skal að hámarki nema 50% af innkaupsverði eða framleiðslukostnaði birgða. Rík áhersla er lögð á lántaka að upplýsa bankann með réttum hætti um stöðu birgða hverju sinni.

Afurðalán

Afurðarlán eru lán til sjávarútvegsfyrirtækja, sláturleyfishafa, mjólkurbúa og loðdýrabænda. Lánin eru með veði í framleiðslu fyrirtækja og er gerður lánssamningur til eins árs í senn. Lánin eru í formi yfirdráttarheimildar eða ádráttarláns. Lánað er að hámarki 50% af kostnaðarvirði afurða hverju sinni. Rík áhersla er lögð á lántaka að upplýsa bankann með réttum hætti um stöðu birgða hverju sinni.

Hafðu samband

Í útibúunum okkar starfa sérfræðingar með langa reynslu og mikla þekkingu í fjármálum fyrirtækja. Megináhersla er lögð á að þjónusta og sinna þörfum lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem gera kröfur um gott samstarf, þekkingu og góða þjónustu.

Sjávarútvegur og þjónusta

Elísabet Árnadóttir

elisabet.arnadottir@arionbanki.is

Sjávarútvegur og þjónusta

Halldóra Júlía Þorvaldsdóttir

Í fæðingarorlofi

Fasteignir og innviðir

Bjarki Hvannberg

bjarki.hvannberg@arionbanki.is

Fasteignir og innviðir

Margrét Ingþórsdóttir

Í fæðingarorlofi

Fasteignir og innviðir

Halla Sigrún Mathiesen

halla.mathiesen@arionbanki.is

Sjávarútvegur og þjónusta

Unnur Guðlaug Þorsteinsdóttir

unnur.thorsteinsdottir@arionbanki.is

Forstöðumaður

Sverre Andreas Jakobsson 

sverre.jakobsson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Jóhann Arnarson

johann.arnarson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Sigrún Ólafsdóttir

sigrunolafs@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Arnar Þór Sigursteinsson 

arnar.sigursteinsson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Kristinn Bogi Antonsson

bogi.antonsson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Sæfríður Marteinsdóttir

saefridur.marteinsdottir@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Guðrún Helga Sigurðardóttir

gudrun.helga.sigurdardottir@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Páll Baldursson

pall.baldursson@arionbanki.is

Forstöðumaður

Kári Steinn Reynisson

kari.reynisson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Ellert Jón Björnsson

ellert.bjornsson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Steinar Helgason

steinar.helgason@arionbanki.is

Forstöðumaður

Róbert Sverrisson

robert.sverrisson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Hafsteinn Jóh. Hannesson

hafsteinn.hannesson@arionbanki.is

Viðskiptastjóri

Unnur Edda Jónsdóttir

unnur.edda.jonsdottir@arionbanki.is