Vinnustaðurinn

Starfsfólk Arion banka er kjarninn í starfsemi bankans og kappkostar bankinn að búa vel að starfsfólki sínu. 

Auglýst laus störf

Fólkið okkar 

Hjá Arion banka starfa um 900 manns, þar af eru 65% konur og 35% karlar. Kynjaskipting á meðal stjórnenda bankans er fremur jöfn og sama gildir um aldursdreifingu innan bankans en meðalaldur starfsfólks Arion banka er 42 ár.

Fjölmargir starfsmenn hafa sýnt bankanum og forverum hans mikla tryggð og eru dæmi um að starfsmenn séu með meira en 40 ára starfsaldur. Meðalstarfsaldur hjá starfsfólki Arion banka er tíu ár.

Hlutfall starfsfólks með háskólapróf er 59%, 23% eru með stúdentspróf, iðnmenntun eða verslunarskólapróf og 19% eru með grunnskóla- eða gagnfræðapróf. Háskólamenntuðum starfsmönnum hefur fjölgað á undanförnum árum en nokkrir starfsmenn stunda nám með vinnu.

Stjórn
Framkvæmdastjórn
Skipurit

Mannauðsstefna

Í Arion banka starfar þétt liðsheild öflugs starfsfólks. Við erum stolt af vinnustað okkar og vinnum stöðugt að því að bæta okkar árangur og þjónustu við viðskiptavini. Arion banki er tengslabanki og við leggjum okkur fram um að byggja upp góð tengsl við viðskiptavini og samstarfsfólk okkar. Við vinnum af fagmennsku og leitumst við að hugsa í lausnum. Við sýnum sveigjanleika, framsækni og áræðni í öllum okkar verkum.

Nánar um mannauðsstefnu

Jafnréttisstefna

Stefna Arion banka er að hámarka mannauð sinn með fjölbreyttum hópi starfsfólks og með því að tryggja jöfn tækifæri og kjör starfsfólks án tillits til kyns, kynhneigðar, uppruna, þjóðernis, litarhafts, aldurs, fötlunar eða trúar, eða annarrar stöðu. Starfsfólk á rétt á því að komið sé fram við það af virðingu og markmið stjórnenda Arion banka er að allt starfsfólk fái notið sín. 

Jafnréttisstefna Arion banka hf 2018

 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðið hefur verið í starfið.

Viltu vinna með okkur?

Starfsfólk Arion banka er kjarninn í starfsemi bankans og kappkostar bankinn að búa vel að starfsfólki sínu.

Til að skapa traust og virðisauka fyrir viðskiptavini er mikil áhersla lögð á að viðhalda þekkingu og hæfni starfsfólks með markvissri endurgjöf, símenntun og starfsþróun. Mikið er lagt upp úr frumkvæði, ábyrgð starfsmanna og krefjandi verkefnum í öflugu og gefandi hópstarfi.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa í góðu starfsumhverfi með kraftmiklu fólki eru hvattir til að sækja um starf.

Auglýst laus störf 

Almenn umsókn Uppfæra umsóknargögn Umsækjendur - hagnýt ráð

Öflugt starfsmannafélag

Starfsmannafélagið Skjöldur stendur fyrir öflugu og fjölbreyttu félagsstarfi starfsmanna og í mörgum tilfellum allrar fjölskyldunnar. Innan félagsins eru starfræktar nokkrar nefndir sem hver um sig starfrækir hina ýmsu klúbba og stendur fyrir ótal viðburðum árlega.

Nefndir félagsins eru: Skemmtinefnd, ferðanefnd, tómstundanefnd, íþróttanefnd og orlofshúsanefnd.

Meðal klúbba eru til dæmis: Ljósmyndaklúbbur, veiðiklúbbur, golfklúbbur, hjólaklúbbur, bókaklúbbur og prónaklúbbur svo eitthvað sé nefnt.