Vinnustaðurinn

Starfsfólk Arion banka er kjarninn í starfsemi bankans og kappkostar bankinn að búa vel að starfsfólki sínu. 

Auglýst laus störf

Mannauður 

Í Arion banka starfar þétt liðsheild öflugs starfsfólks.

Sjá nánar

Stjórnendur 

Aðilar í stjórn og framkvæmdastjórn bankans.


Sjá nánar

Skipurit 

Skipurit bankans; sviðin og framkvæmdastjórar þeirra.

Sjá nánar

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðið hefur verið í starfið.

Viltu vinna með okkur?

Starfsfólk Arion banka er kjarninn í starfsemi bankans og kappkostar bankinn að búa vel að starfsfólki sínu.

Til að skapa traust og virðisauka fyrir viðskiptavini er mikil áhersla lögð á að viðhalda þekkingu og hæfni starfsfólks með markvissri endurgjöf, símenntun og starfsþróun. Mikið er lagt upp úr frumkvæði, ábyrgð starfsmanna og krefjandi verkefnum í öflugu og gefandi hópstarfi.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa í góðu starfsumhverfi með kraftmiklu fólki eru hvattir til að sækja um starf.

Auglýst laus störf 

Almenn umsókn

Uppfæra umsóknargögn 

Umsækjendur - hagnýt ráð

Sveigjanleiki og gott starfsumhverfi

Okkur er umhugað um líðan starfsfólks okkar og að skapa því gott starfsumhverfi. Starfsfólk getur óskað eftir því að vinna heima einn dag í viku, svo framarlega sem það hentar þeim verkefnum sem það sinnir.

Að bjóða starfsfólki að vinna heima er liður í því að bjóða upp á fjölbreyttara vinnuumhverfi og auka starfsánægju. Verkefni starfsfólks eru margvísleg og það getur hentað að vinna heima öðru hverju. Ekki síst til að sinna verkefnum sem krefjast sérstakrar einbeitingar.

Með fjarvinnu sparast sá tími sem það tekur starfsfólk að fara í og úr vinnu. Þannig leggjum við okkar af mörkum og drögum úr umferð sem er gott skref til að minnka útblástur vegna ferða starfsfólks og samræmist vel stefnu bankans í umhverfis- og loftslagsmálum.

Öflugt starfsmannafélag 

Starfsmannafélagið Skjöldur stendur fyrir öflugu og fjölbreyttu félagsstarfi starfsmanna og í mörgum tilfellum allrar fjölskyldunnar. Innan félagsins eru starfræktar nokkrar nefndir sem hver um sig starfrækir hina ýmsu klúbba og stendur fyrir ótal viðburðum árlega.

Nefndir félagsins eru: Skemmtinefnd, ferðanefnd, tómstundanefnd, íþróttanefnd og orlofshúsanefnd.

Meðal klúbba eru til dæmis: Ljósmyndaklúbbur, veiðiklúbbur, golfklúbbur, hjólaklúbbur, bókaklúbbur og prjónaklúbbur svo eitthvað sé nefnt. 

Samgöngur starfsfólks

Samgöngustyrkir hafa verið veittir starfsfólki sem ferðast til og frá vinnu með vistvænum hætti frá árinu 2012. Með samgöngustefnu sinni leggur Arion banki sitt af mörkum til að bæta heilsu starfsfólks og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá bifreiðum.

Markmið stefnunnar er að auka nýtingu starfsfólks á vistvænum og hagkvæmum ferðamáta en með vistvænum samgöngum er átt við allan ferðamáta til og frá vinnu annan en einkabílinn, s.s. að ganga, hjóla, fá far með öðrum eða ferðast með almenningssamgöngum.