Vinnustaðurinn

Starfsfólk Arion banka er kjarninn í starfsemi bankans og kappkostar bankinn að búa vel að starfsfólki sínu. 

Auglýst laus störf

Fólkið okkar 

Hjá Arion banka starfar fjölbreyttur hópur fólks sem hefur margvíslega menntun og víðtæka reynslu og þekkingu af ýmsum sviðum samfélagsins. Meðalaldur starfsfólks er um 42 ár. Meðalstarfsaldur er um 10 ár en jafnframt er fjöldi starfsfólks sem hefur starfað hjá bankanum og forverum hans í mun lengri tíma eða allt að 45 ár. 

Hlutfall starfsfólks með háskólapróf er 59%, 23% eru með stúdentspróf, iðnmenntun eða verslunarskólapróf og 19% eru með grunnskóla- eða gagnfræðapróf. Háskólamenntuðum starfsmönnum hefur fjölgað á undanförnum árum en nokkrir starfsmenn stunda nám með vinnu.

Mannauður
Stjórn
Framkvæmdastjórn
Skipurit

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðið hefur verið í starfið.

Viltu vinna með okkur?

Starfsfólk Arion banka er kjarninn í starfsemi bankans og kappkostar bankinn að búa vel að starfsfólki sínu.

Til að skapa traust og virðisauka fyrir viðskiptavini er mikil áhersla lögð á að viðhalda þekkingu og hæfni starfsfólks með markvissri endurgjöf, símenntun og starfsþróun. Mikið er lagt upp úr frumkvæði, ábyrgð starfsmanna og krefjandi verkefnum í öflugu og gefandi hópstarfi.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa í góðu starfsumhverfi með kraftmiklu fólki eru hvattir til að sækja um starf.

Auglýst laus störf 

Almenn umsókn Uppfæra umsóknargögn Umsækjendur - hagnýt ráð

Öflugt starfsmannafélag 

Starfsmannafélagið Skjöldur stendur fyrir öflugu og fjölbreyttu félagsstarfi starfsmanna og í mörgum tilfellum allrar fjölskyldunnar. Innan félagsins eru starfræktar nokkrar nefndir sem hver um sig starfrækir hina ýmsu klúbba og stendur fyrir ótal viðburðum árlega.

Nefndir félagsins eru: Skemmtinefnd, ferðanefnd, tómstundanefnd, íþróttanefnd og orlofshúsanefnd.

Meðal klúbba eru til dæmis: Ljósmyndaklúbbur, veiðiklúbbur, golfklúbbur, hjólaklúbbur, bókaklúbbur og prjónaklúbbur svo eitthvað sé nefnt. 

Samgöngur starfsfólks

Samgöngustyrkir hafa verið veittir starfsfólki sem ferðast til og frá vinnu með vistvænum hætti frá árinu 2012. Með samgöngustefnu sinni leggur Arion banki sitt af mörkum til að bæta heilsu starfsfólks og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá bifreiðum.

Markmið stefnunnar er að auka nýtingu starfsfólks á vistvænum og hagkvæmum ferðamáta en með vistvænum samgöngum er átt við allan ferðamáta til og frá vinnu annan en einkabílinn, s.s. að ganga, hjóla, fá far með öðrum eða ferðast með almenningssamgöngum.

Á árinu 2018 nýttu rúmlega 25% starfsfólks sér samgöngustyrk bankans einhvern hluta úr ári.