Lán til fjárfestinga


Atvinnuhúsnæðislán

Lán til fjármögnunar atvinnuhúsnæðis geta verið með ýmsum hætti og er hægt að sníða eftir þörfum hvers og eins að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Lánin geta verið hvort sem heldur verðtryggð eða óverðtryggð og getur lánstími verið allt að 30 ár. Að jafnaði skal veðhlutfall ekki fara yfir 75% af virði fasteignar.

Viðskiptahúsnæðislán

Viðskiptahúsnæðislán eru til fjármögnunar á skrifstofu- verslunar- og iðnaðarhúsnæði á virkum markaðssvæðum. Skilyrði er að húsnæðið sem verið er að fjármagna sé ekki sérhæft iðnaðarhúsnæði heldur sé með fjölbreytta notkunarmöguleika. 

Viðskiptahúsnæðislán bera fasta vexti til þriggja eða fimm ára og er hægt að velja um verðtryggða eða óverðtryggða vexti. Lánin eru eingöngu veitt gegn 1. veðrétti og er hámarks veðhlutfall 60% af markaðsvirði eignar. Skilyrði er að eignin sem verið er að fjármagna hafi fengið lokaúttekt. Þegar fastvaxtatímabili líkur er skuldara tilkynnt um það skriflega. 

Ákveði bankinn að breyta vöxtum samkvæmt ákvæði skuldabréfs er skuldara heimilt að greiða upp skuldina með óbreyttum vöxtum og án uppgreiðslugjalds innan eins (1) mánaðar frá dagsetningu tilkynningu. Lánin henta þeim lögaðilum sem hafa góða greiðslugetu og vilja hraða niðurgreiðslu lána.

Lán til landbúnaðar

Hjá Arion banka er löng hefð fyrir lánveitingum til landbúnaðar og er mikil þekking og reynsla hjá starfsfólki bankans þegar kemur að þess háttar fjármögnun. 

Lán til landbúnaðar eru ætluð bændum, jarðeigendum, einstaklingum eða félögum sem koma að landbúnaði með einum eða öðrum hætti. Lánin eru til fjármögnunar á jörðum, kvóta, bústofni og íbúðar- og útihúsum. 

Til tryggingar er tekið veð í jörð og fasteignum og er hægt að velja um óverðtryggða eða verðtryggða vexti. Lánstími getur verið allt að 30 ár og skal veðsetningarhlutfall ekki fara yfir 75% af markaðsvirði jarðar og fasteigna.

Lán til sjávarútvegs

Lán til sjávarútvegs er ætlað fyrirtækjum í sjávarútvegi til skipa og kvótakaupa. Lánin geta verið hvort sem er í íslenskum krónum eða erlendri mynt, við lánveitingu er horft til þess í hvaða mynt tekjur lántaka eru. 

Lánstími getur verið allt að 30 árum og skal veðsetningarhlutfall miðast við 75% af markaðsvirði skips og kvóta. Auk fjármögnunar bíður Arion banki uppá fjölbreytt úrval þjónustu við sjávarútvegsfyrirtæki.

Tækjalán 

Tækjafjármögnun er góður valkostur fyrir einyrkja og fyrirtæki þegar kemur að fjármögnun véla og tækja. Lántaki er skráður eigandi tækis á samningstíma.

Ef tæki er skráningaskylt ökutæki getur hámarks lánshlutfall verið allt að 75% af virði tækis að frádregnum virðisaukaskatti, lánstími getur verið til allt að 7 ára eða 84 mánuðir.
Ef vél eða tæki er hinsvegar ekki skráningaskylt getur hámarks lánshlutfall verið allt að 50% af virði tækis að frádregnum virðisaukaskatti, lánstími getur verið til allt að 5 ára eða 60 mánuðir.

Samanlagður lánstími og aldur tækis má að hámarki vera samanlagt 7 ár.

 

EIF - European Investment Fund

Arion banki í samstarfi við European Investment Fund, EIF, býður nú fjármögnun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem hyggjast innleiða nýjungar í sinni starfsemi hvort sem um er að ræða innleiðingu á nýjum vörum, ferlum eða þjónustu. Tilgangur samstarfsins er að veita fyrirtækjum aðgang að fjármagni á lægri vöxtum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og með því styðja við nýsköpun, örva atvinnulíf, rannsóknir og þróun.

Nánar um EIF