Viðbótaríbúðalán

Viðbótaríbúðalán Arion banka henta þeim sem vilja nýta sér hagstæð lífeyrissjóðslán en þurfa viðbótarfjármagn til kaupa/endurfjármögnunar á húsnæði.

Margir lífeyrissjóðir bjóða mjög góð kjör á lánum til sjóðfélaga en lántakendur þurfa oft að eiga mikið eigið fé til að uppfylla skilyrði sjóðanna. Viðbótaríbúðalánin eru hugsuð til að brúa bilið þarna á milli og mega vera á veðrétti fyrir aftan lán frá lífeyrissjóði eða annarri lánastofnun. Með því móti geta margir sjóðfélagar lífeyrissjóða lækkað vaxtakostnað íbúðalána.

Með viðbótaríbúðaláni Arion banka má veðsetning vera allt að 80% m.v. kaupverð eða allt að 85% ef um fyrstu kaup er að ræða. Ef um endurfjármögnun er að ræða gilda sérreglur sem er hægt að kynna sér hér.

Lánin bjóðast á föstum og breytilegum vöxtum, bæði óverðtryggðum og verðtryggðum. Ef veðsetning er meiri en 80% þarf annað lánið að vera óverðtryggt. Lánstími má vera 5–25 ár.

Fyrir lán þar sem skuldsetning með viðbótaríbúðaláni fer yfir 70 m.kr. er gerð sú krafa að greiðslumatið sé jákvætt um að minnsta kosti 175.000 kr. og að veðhlutfall lána sé að hámarki 70%.

Samkvæmt reglum frá Seðlabanka Íslands má greiðslubyrðarhlutfall, sem er hlutfall af tekjum og fasteignalánum, ekki vera hærra en 35% eða 40% hjá þeim sem eru að kaupa í fyrsta skipti.

Sækja um viðbótaríbúðalán

Reikna lán

Ráðgjafar Arion banka

Þegar kemur að fasteignakaupum veita ráðgjafar Arion banka þér faglega ráðgjöf um kaupferlið og þau lán sem við bjóðum.

Fjármálaráðgjafar Arion banka hafa lokið eða eru að ljúka námi um vottun fjármálaráðgjafa. Vottunin tryggir að fjármálaráðgjafar búi yfir nauðsynlegri þekkingu og færni í starfi með það markmið að mæta væntingum viðskiptavina.