Verðtryggð lán

Verðtryggð lán bera lægri greiðslubyrði en óverðtryggð lán og eru með hægari eignamyndun. Verðbætur leggjast við höfuðstól og dreifast á lánstímann.

Verðtryggð lán eru tengd vísitölu neysluverðs og breytast því þegar verðlag á landinu hækkar eða lækkar. Í upphafi er greiðslubyrði verðtryggðra lána almennt lægri en óverðtryggðra en í verðbólgu leggjast verðbætur við höfuðstól verðtryggðra lána sem hækkar greiðslubyrði þeirra. 

Fastir eða breytilegir vextir

Verðtryggð íbúðalán geta verið með breytilegum vöxtum eða föstum vöxtum í 5 ár. 

Breytilegir vextir hækka og lækka eftir því sem aðstæður á markaði breytast. Þannig geta breytilegir vextir hækkað og lækkað í takt við markaði og efnahagsástand. 

Sjá nánar

Fastir vextir tryggja lántaka fyrir vaxtasveiflum og getur það bæði haft kosti og galla. Þegar vaxtastig hækkar er kostur að hafa fasta vexti en þegar vaxtastig lækkar, þá missir lántakandi af slíkri lækkun.

Sækja um íbúðalán vegna fasteignakaupa   Sækja um endurfjármögnun 

Greiðslumat  Reikna lán   Óska eftir ráðgjöf

Lánstími

  • Íbúðalán I allt að 40 ár
  • Íbúðalán II allt að 25 ár

Lánsfjárhæð og veðhlutfall

Íbúðalánum getur verið skipt í tvö lán eftir veðsetningarhlutfalli eignar.

Á Íbúðaláni I er gerð krafa um 1. veðrétt og hámarksveðhlutfall er 70% af fasteignamati eða markaðsverði eignar þ.e. því sem lægra reynist.

Kaupsamningur: Íbúðalán II fer á 2. veðrétt á eftir Íbúðaláni I og hámarksveðhlutfall er 80%.
Endurfjármögnun: Viðbótaríbúðalán fer á 2. veðrétt á eftir Íbúðaláni I og hámarksveðhlutfall er 80%.

Ef lánsfjárhæð er hærri en 50mkr. áskilur bankinn sér rétt til að gera auknar kröfur vegna lánveitingar. 

Kostnaður

  • Lántökugjald er skv. verðskrá
  • Þinglýsingargjald er skv. verðskrá Sýslumannsembættis
  • Önnur gjöld vegna lántöku, t.d. greiðslumat og skjalagerð, eru skv. verðskrá hverju sinni

Uppgreiðslugjald

Það er ekkert uppgreiðslugjald á lánum með breytilegum vöxtum.

Uppgreiðslugjald er á lánum með föstum vöxtum fyrstu 5 árin, eða á meðan lán er á föstum vöxtum. Á lánum með föstum vöxtum útgefin 1. nóvember 2013 eða síðar er uppgreiðslugjald að hámarki 1%, með þeirri undantekningu að heimilt er að greiða umframgreiðslur inn á lán allt að 1.000.000 kr. á hverju almanaksári án uppgreiðslugjalds.

Uppgreiðslugjald á fastvaxtalánum útgefnum fyrir 1. nóvember 2013 er allt að 2%.

Önnur gjöld eru samkvæmt verðskrá Arion banka á hverjum tíma.

Spurt og svarað