Hagstæðasti sparnaðurinn?

Hagstæðasti sparnaðurinn?

Hagstæðasti sparnaðurinn? - mynd

Við getum eflaust öll verið sammála um að hagkvæmt sé að leggja fyrir en er eitt sparnaðarform hagstæðara en annað?

Viðbótarlífeyrissparnaður er ein tegund séreignarsparnaðar. Um er að ræða sparnaðarform sem felur í sér að launþegi má ráðstafa allt að 4% af heildarlaunum sínum í viðbótarlífeyrissparnað og launagreiðandi greiðir 2% mótframlag. Litið hefur verið á viðbótarlífeyrissparnað sem mikilvæga viðbót við ráðstöfunartekjur þegar starfslokum er náð. Þá er það einnig kostur að um þægilegt sparnaðarform er að ræða. Stundum hefur þó sparnaðurinn þótt fjarlægur, ekki auðvelt að fylgjast með honum og fyrir vikið hefur hann verið minna spennandi. Það höfum við hins vegar leyst með tilkomu lífeyrismála í Arion appinu.

Að jafnaði eru um 50 til 66% vinnuafls sem greiðir í viðbótarlífeyrissparnað og kynjaskiptingin er nokkuð jöfn en karlmenn eiga þó um 60% sparnaðarins og konur 40%. Rökin fyrir því að leggja fyrir í sparnaðinn eru sterk:

  • 2% launahækkun með mótframlagi launagreiðanda
  • Frelsi í útgreiðslum eftir 60 ára aldur
  • Sparnaðurinn er erfanlegur
  • Hagkvæm fjármögnun á húsnæði
  • Skattalegt hagræði

Við hvetjum fólk að sjálfsögðu til að leggja sjálft fyrir líka, það borgar sig alltaf að gera slíkt og byggja þannig upp sjóð til að mæta óvæntum útgjöldum eða til að safna fyrir einhverju skemmtilegu, helst hvoru tveggja. Kostir viðbótarlífeyrissparnaðar eru hins vegar ótvíræðir og þess eðlis að það borgar sig almennt að vera með slíkan sparnað sem grunnsparnað til efri áranna.

Til að skilja betur hvaða þýðingu það hefur að leggja fyrir 2 til 4% af launum sínum mánaðarlega og fá 2% mótframlag frá launagreiðanda er hægt að setja forsendur sínar í reiknivél á vefsíðu Arion.

Nýta sparnaðinn við kaup á fyrstu íbúð

Hægt er að nýta sparnaðinn við kaup á fyrstu íbúð. Um er að ræða úrræði sem gengur undir heitinu fyrsta íbúð en það virkar þannig að þeir sem greiða í viðbótarlífeyrissparnað geta nýtt 500 þúsund krónur á ári yfir 10 ára tímabil, þ.e. allt að 5 milljónir króna til að greiða skattfrjálst inn á íbúðalánið sitt eða tekið hluta út við kaup á fyrstu íbúð. Hjón eða sambúðarfólk getur nýtt sér úrræðið og er þá um að ræða 500 þúsund króna hámark innan hvers árs fyrir hvorn einstakling, samtals 10 milljónir yfir tímabilið. Þetta úrræði hefur reynst góður stuðningur við fyrstu kaupendur á síðustu árum og ánægja verið með það. Nýlega var þeim sem ekki hafa átt íbúð sl. fimm ár jafnframt heimilað að nýta úrræðið.

Ábyrgar fjárfestingar

Meginhlutverk viðbótarlífeyrissparnaðar Arion er að ávaxta sparnaðinn og tryggja hæstu mögulegu ávöxtun að teknu tilliti til áhættu. Markmiðið er að byggja upp góðan sparnað til efri áranna og nýta, ef það hentar, hluta hans til öflunar húsnæðis á fyrri hluta ævinnar. Fjárfestingar geta haft áhrif á lífsgæði á annan hátt en eingöngu í gegnum ávöxtun. Undanfarin ár hefur sífellt meiri áhersla verið lögð á umhverfisleg viðmið, félagslega þætti og stjórnarhætti við fjárfestingarákvarðanir og mótuð hefur verið stefna um ábyrgar fjárfestingar. Meðal annars er fjárfest í uppbyggingu atvinnulífs og innviða hérlendis sem og erlendis og þannig haft áhrif á samfélagið allt.

Við hvetjum alla til að kynna sér vel stefnuna um ábyrgar fjárfestingar, ólíkar fjárfestingarleiðir og ávöxtun ásamt hagkvæmni þessa sparnaðarforms.

Viðbótarlífeyrissparnaður í appinu

Einfalt er að gera samning um viðbótarlífeyrissparnað í Arion appinu. Þar er einnig hægt að fylgjast með stöðunni og þróun inneignar frá upphafi, sjá áætlaða stöðu við starfslok, mánaðarlegar útgreiðslur og þegar viðmiðunaraldri er náð er hægt að sækja um útgreiðslu. Þeir sem ráðstafa viðbótarlífeyrissparnaði inn á íbúðalán geta skoðað yfirlit yfir ráðstöfunina og séð hvort greiðslur séu virkar. Auk þess er hægt að flytja annan viðbótarlífeyrissparnað til Arion með einföldum hætti og þannig fengið betri yfirsýn yfir þinn sparnað.

 

Viltu auka þekkinguna þína?

Fyrirvari

Upplýsingar sem birtast á þessari síðu eru markaðsefni í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga og er þeim miðlað í markaðslegum tilgangi.

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts gjaldmiðla. Á umfjöllun þessa skal ekki litið sem ráðleggingu eða ráðgjöf um að ráðast í eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.
Hvað varðar fjárfestingar í sjóðum er rétt að taka fram að í útboðslýsingu og lykilupplýsingum verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta. Varðandi þá sjóði sem er að finna á vefsíðu bankans undir yfirliti sjóða þá má nálgast útboðslýsingu, lykilupplýsingar o.fl. vegna viðkomandi sjóðs með því að smella á heiti sjóðs. Jafnframt er hægt að nálgast framangreind gögn í útibúum bankans.

Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er með starfsleyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands sem rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. lögum nr. 116/2021, um verðbréfasjóði og rekstraraðili sérhæfðra sjóða skv. lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Stefnir er dótturfélag Arion banka hf. Sjá nánari upplýsingar um sjóði Stefnis hf. á heimasíðu félagsins https://www.stefnir.is.