Mannauður

Í Arion starfar þétt liðsheild öflugs starfsfólks.

Við erum stolt af vinnustað okkar og vinnum stöðugt að því að bæta okkar árangur og þjónustu við viðskiptavini.

Mannauðsstefna

Mannauðsstefnan miðar að því að skapa jákvætt og hvetjandi vinnuumhverfi og styðja við starfsfólk. Lögð er rík áhersla á að halda í og laða að framúrskarandi starfsfólk og styðja við það í faglegum og persónulegum vexti.

Við sköpum jöfn tækifæri og leggjum áherslu á að auka færni starfsfólks með árangursdrifinni menningu. Í sameiningu leggjum við okkur fram um að skilja þarfir og uppfylla væntingar viðskiptavina okkar, því upplifun þeirra er okkur hjartans mál.

Rétta fólkið

 • Tryggjum að ráðningar fari fram með faglegum hætti.
 • Tökum vel á móti nýju starfsfólki.
 • Tryggjum að réttur einstaklingur sé í hverju starfi.
 • Leggjum metnað í að vanda til viðskilnaðar við starfslok.

Starfskjarastefna
Stefna um starfslok vegna aldurs


Skýr sýn í jafnréttismálum

 • Virðum mannréttindi og jafnrétti í allri starfsemi og leggjum áherslu á jöfn tækifæri.
 • Vinnum eftir jafnlaunastefnu til að tryggja jöfn kjör fyrir jafn verðmæt störf og gagnsæi í launaákvörðunum.

Jafnréttis- og mannréttindastefna
Jafnlaunastefna


Öflug forysta

 • Hjá okkur starfa öflugir stjórnendur með skýra framtíðarsýn.
 • Stjórnendur ganga fram með góðu fordæmi og eru hvetjandi.
 • Stjórnendur veita reglulega og uppbyggilega endurgjöf til starfsfólks.

Stöðug þróun og fræðsla

 • Leggjum áherslu á fjölbreytta fræðslu til þess að efla færni og þekkingu starfsfólks.
 • Veitum tækifæri til starfsþróunar með nýjum áskorunum, aukinni ábyrgð og krefjandi verkefnum.
 • Hvetjum starfsfólk til þess að sýna frumkvæði og metnað til þess að þróast í starfi.

Fræðslustefna


Ánægja, líðan og samskipti

 • Einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi er aldrei liðið. Það er á allra ábyrgð að koma í veg fyrir slíkt.
 • Leitumst við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi.
 • Leggjum metnað í að viðhalda góðum starfsanda og starfsánægju.
 • Stuðlum að jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Bjóðum starfsfólki upp á fjölbreytt starfsumhverfi og sveigjanleika í starfi.

Heilsu- og öryggisstefna
Fjarvinnustefna
Stefna gegn einelti, áreitni og ofbeldi (EKKO)


Árangursstjórnun

 • Vinnum saman að því að ná árangri í þeim verkefnum sem okkur eru falin og hrósum þegar vel tekst til.
 • Tileinkum okkur markmiðasetningu og mælingar á árangri og tengjum við starfskjarastefnu.
 • Leggjum okkur fram um að finna lausnir með skilvirku vinnuumhverfi og umbótamenningu með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi.
 • Leggjum áherslu á að miðla og deila þekkingu og upplýsingum til samstarfsfólks.

Til að framfylgja mannauðsstefnu og meta árangur í mannauðsmálum eru notuð ýmis mælitæki svo sem innri kannanir, samtöl, vinnustaðagreining, stjórnendamat, mælingar á starfsmannaveltu, mælingar á fjarveru, ráðningatölfræði, jafnréttistölfræði o.fl.

Í mannauðsstefnunni er tilvísun í starfskjarastefnu, sem er samþykkt á aðalfundi skv. tillögu stjórnar, auk þess sem vísað er í undirstefnur þar sem frekari útfærsla lykilþátta er skilgreind. Mannauðsstefnan er endurskoðuð árlega og samþykkt af stjórn Arion. Undirstefnur mannauðsstefnunnar eru á ábyrgð mannauðs, uppfærðar eftir þörfum og er starfskjaranefnd stjórnar upplýst um breytingar sem gerðar eru eftir því sem við á.