Mannauðsstefna

Mannauðsstefnan miðar að því að skapa jákvætt og hvetjandi vinnuumhverfi og styðja við starfsfólk í lífi og starfi. Lögð er rík áhersla á að halda í og laða að framúrskarandi starfsfólk og styðja við það í faglegum og persónulegum vexti.

Við sköpum jöfn tækifæri og leggjum áherslu á að auka færni starfsfólks með árangursdrifinni menningu. Í sameiningu leggjum við okkur fram um að skilja þarfir og uppfylla væntingar viðskiptavina okkar, því upplifun þeirra er hjartað í Arion banka.

Rétta fólkið
  • Tryggjum að ráðningar fari fram með faglegum hætti.
  • Tökum vel á móti nýju starfsfólki.
  • Tryggjum að réttur einstaklingur sé í hverju starfi.
  • Leggjum metnað í að vanda til viðskilnaðar við starfslok.

Starfskjarastefna


Skýr sýn í jafnréttismálum

Gætum jafnréttissjónarmiða í hvívetna. Hvers kyns mismunun er í andstöðu við jafnréttisstefnu bankans og óheimil samkvæmt jafnréttislögum.

Bankinn vinnur eftir jafnlaunastefnu til að tryggja jöfn kjör fyrir jafn verðmæt störf og gagnsæi í launaákvörðunum.

Jafnréttis- og jafnlaunastefna


Öflug forysta
  • Hjá okkur starfa öflugir stjórnendur með skýra framtíðarsýn.
  • Stjórnendur ganga fram með góðu fordæmi og eru hvetjandi.
  • Stjórnendur veita reglulega og uppbyggilega endurgjöf til starfsmanna. 

Stöðug þróun og fræðsla
  • Leggjum áherslu á að viðhalda og auka þekkingu og færni starfsfólks með fræðslu og öðrum fjölbreyttum námsleiðum.
  • Veitum tækifæri til starfsþróunar með nýjum áskorunum, aukinni ábyrgð og krefjandi verkefnum.
  • Hvetjum starfsfólk til þess að sýna metnað og vilja til þess að efla sig og þróast í starfi.

Fræðslustefna


Ánægja, líðan og samskipti

Leitumst við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi með líðan og ánægju starfsfólks að leiðarljósi.

Tökum ábyrgð. Einelti, kynferðisleg áreitni eða önnur óæskileg samskipti eru aldrei liðin. Það er á allra ábyrgð að koma í veg fyrir slíkt.

Leggjum áherslu á að starfsfólk geti samræmt fjölskylduábyrgð og starfsskyldur eins vel og mögulegt er.

Heilsu- og öryggisstefna
Fjarvinnustefna


Árangursstjórnun

Vinnum saman að því að ná árangri í þeim verkefnum sem okkur eru falin og hrósum þegar vel tekst til.

Tileinkum okkur markmiðasetningu og mælingar á árangri einstaklinga og teyma og tengjum við starfskjarastefnu.

Leggjum okkur fram um að finna lausnir með skilvirku vinnuumhverfi og umbótamenningu með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi.

Lögð er áhersla á að miðla og deila þekkingu og upplýsingum til samstarfsfólks.


Nýtt eru ýmis mælitæki til að fá upplýsingar um virkni mannauðsstefnu. Þar má nefna innri kannanir, samtöl, vinnustaðagreiningu, stjórnendamat, mælingar á starfsmannaveltu, fjarveru, ráðningatölfræði, jafnréttistölfræði o.fl.

Í mannauðsstefnunni er tilvísun í starfskjarastefnu bankans, sem er samþykkt á aðalfundi skv. tillögu stjórnar, auk þess sem vísað er í undirstefnur bankans þar sem frekari útfærsla lykilþátta er skilgreind. Mannauðsstefna Arion banka er endurskoðuð árlega og samþykkt af stjórn bankans. Undirstefnur mannauðsstefnunnar eru á ábyrgð mannauðs, uppfærðar eftir þörfum og er starfskjaranefnd stjórnar, upplýst um breytingar sem gerðar eru eftir því sem við á.