Mannauðsstefna

Mannauðsstefnan miðar að því að skapa jákvætt og hvetjandi vinnuumhverfi og styðja við starfsfólk í lífi og starfi. Lögð er rík áhersla á að halda í og laða að framúrskarandi starfsfólk og styðja við það í faglegum og persónulegum vexti.

Við sköpum jöfn tækifæri og leggjum áherslu á að auka færni starfsfólks með árangursdrifinni menningu. Í sameiningu leggjum við okkur fram um að skilja þarfir og uppfylla væntingar viðskiptavina okkar, því upplifun þeirra er hjartað í Arion banka.

Rétta fólkið
 • Tryggjum að ráðningar fari fram með faglegum hætti.
 • Tökum vel á móti nýju starfsfólki.
 • Tryggjum að réttur einstaklingur sé í hverju starfi.
 • Leggjum metnað í að vanda til viðskilnaðar við starfslok.

Starfskjarastefna
Stefna um starfslok vegna aldurs


Skýr sýn í jafnréttismálum
 • Gætum jafnréttissjónarmiða í hvívetna. Hvers kyns mismunun er í andstöðu við jafnréttisstefnu bankans og óheimil samkvæmt jafnréttislögum.
 • Bankinn vinnur eftir jafnlaunastefnu til að tryggja jöfn kjör fyrir jafn verðmæt störf og gagnsæi í launaákvörðunum.

Jafnréttis- og jafnlaunastefna


Öflug forysta
 • Hjá okkur starfa öflugir stjórnendur með skýra framtíðarsýn.
 • Stjórnendur ganga fram með góðu fordæmi og eru hvetjandi.
 • Stjórnendur veita reglulega og uppbyggilega endurgjöf til starfsmanna. 

Stöðug þróun og fræðsla
 • Leggjum áherslu á að viðhalda og auka þekkingu og færni starfsfólks með fræðslu og öðrum fjölbreyttum námsleiðum.
 • Veitum tækifæri til starfsþróunar með nýjum áskorunum, aukinni ábyrgð og krefjandi verkefnum.
 • Hvetjum starfsfólk til þess að sýna metnað og vilja til þess að efla sig og þróast í starfi.

Fræðslustefna


Ánægja, líðan og samskipti
 • Leitumst við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi með líðan og ánægju starfsfólks að leiðarljósi.
 • Tökum ábyrgð. Einelti, kynferðisleg áreitni eða önnur óæskileg samskipti eru aldrei liðin. Það er á allra ábyrgð að koma í veg fyrir slíkt.
 • Leggjum áherslu á að starfsfólk geti samræmt fjölskylduábyrgð og starfsskyldur eins vel og mögulegt er.

Heilsu- og öryggisstefna
Fjarvinnustefna


Árangursstjórnun
 • Vinnum saman að því að ná árangri í þeim verkefnum sem okkur eru falin og hrósum þegar vel tekst til.
 • Tileinkum okkur markmiðasetningu og mælingar á árangri einstaklinga og teyma og tengjum við starfskjarastefnu.
 • Leggjum okkur fram um að finna lausnir með skilvirku vinnuumhverfi og umbótamenningu með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi.
 • Lögð er áhersla á að miðla og deila þekkingu og upplýsingum til samstarfsfólks.

Nýtt eru ýmis mælitæki til að fá upplýsingar um virkni mannauðsstefnu. Þar má nefna innri kannanir, samtöl, vinnustaðagreiningu, stjórnendamat, mælingar á starfsmannaveltu, fjarveru, ráðningatölfræði, jafnréttistölfræði o.fl.

Í mannauðsstefnunni er tilvísun í starfskjarastefnu bankans, sem er samþykkt á aðalfundi skv. tillögu stjórnar, auk þess sem vísað er í undirstefnur bankans þar sem frekari útfærsla lykilþátta er skilgreind. Mannauðsstefna Arion banka er endurskoðuð árlega og samþykkt af stjórn bankans. Undirstefnur mannauðsstefnunnar eru á ábyrgð mannauðs, uppfærðar eftir þörfum og er starfskjaranefnd stjórnar, upplýst um breytingar sem gerðar eru eftir því sem við á.