Fyrirvari / Disclaimer

Fyrirvari - mikilvægt

Hampiðjan hf. („Hampiðjan“) og Arion banki hf. („Arion“) veita aðgang að rafrænum útgáfum af umbeðnu efni á þessu vefsvæði. Þau gera það í góðri trú og einungis í upplýsingaskyni.

Efninu er einungis beint til aðila í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins (utan Íslands) sem eru „hæfir fjárfestar“ í skilningi reglugerðar (ESB) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal við útboð verðbréfa á almennum markaði eða þegar þau eru tekin til viðskipta Allar fjárfestingar og fjárfestingarstarfsemi sem varðar þetta skjal er einungis tiltæk fyrir hæfa fjárfesta í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins utan Íslands og viðskipti fara eingöngu fram við slíka aðila. Aðilar sem ekki eru hæfir fjárfestar (í aðildarríkjum öðrum en Íslandi) skulu ekki bregðast við eða reiða sig á þetta skjal eða innihald þess.

Hafir þú ekki heimild til að skoða efni á þessu vefsvæði eða sértu í vafa um hvort þú hafir heimild til að skoða þetta efni ertu vinsamlegast beðin(n) um að yfirgefa vefsvæðið. Þetta efni má ekki gefa út eða áframsenda, dreifa eða senda á nokkurn hátt í eða til Bandaríkjanna, Ástralíu, Kanada, Japan eða nokkurt annað lögsagnarumdæmi þar sem slík tilboð eða sala er óheimil samkvæmt lögum. Aðilum sem taka á móti slíkum skjölum (þar á meðal forráðamönnum, tilnefndum aðilum og vörsluaðilum) er óheimilt að dreifa þeim eða senda í, til eða frá Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada eða Japan.

Staðfesting á skilningi og samþykki fyrirvara

Ég ábyrgist að ég dvel ekki í Bandaríkjunum, né hef ég búsetu eða dvelst í Ástralíu, Kanada, Japan eða öðru lögsagnarumdæmi þar sem óheimilt er að nálgast þetta efni og ég samþykki að ég muni ekki senda eða miðla með öðrum hætti nokkru efni á þessari vefsíðu til aðila í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan eða öðru landsvæði þar sem slíkt brýtur í bága við gildandi lög eða reglugerðir eða til nokkurs annars aðila sem óheimilt er að fá slíkt tilboð eða beiðni.

Ég hef lesið og skil ofangreindan fyrirvara. Ég skil að þetta kann að hafa áhrif á réttindi mín og ég samþykki að gangast undir skilmála fyrirvarans. Ég staðfesti að ég hef heimild til að nálgast rafrænar útgáfur af efninu.

Ég samþykki   Ég samþykki ekki

Disclaimer - important

Electronic versions of the materials you are seeking to access are being made available on this website by Hampiðjan hf. (“Hampiðjan”) and Arion banki hf. (“Arion”) in good faith and are for information purposes only.

The materials are only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (outside of Iceland) who are “qualified investors” within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market (“Qualified Investors”). Any investment or investment activity to which this document relates is available only to qualified investors in any member state of the European Economic Area other than Iceland and will only be engaged with such persons. Persons who are not Qualified Investors (in Member States other than Iceland) should not act or rely on this document or any of its contents.

If you are not permitted to view materials on this website or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this webpage. These materials must not be, released or otherwise forwarded, distributed or sent in or into the United States, Australia, Canada, Japan or any jurisdiction in which such offers or sales are unlawful. Persons receiving such documents (including custodians, nominees and trustees) must not distribute or send them in, into or from the United States, Australia, Canada or Japan.

Confirmation of understanding and acceptance of disclaimer

I warrant that I am not located in the United States and am not resident or located in Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where accessing these materials is unlawful, and I agree that I will not transmit or otherwise send any materials contained in this website to any person in the United States, Australia, Canada, Japan or any other territory where to do so would breach applicable local law or regulation or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

I have read and understood the disclaimer set out above. I understand that it may affect my rights and I agree to be bound by its terms. I confirm that I am permitted to proceed to the electronic versions of the materials.

I agree   I do not agree