Stefna

Arion banki er fjárhagslega sterkur banki sem veitir alhliða fjármálaþjónustu til fyrirtækja og einstaklinga með það að markmiði að skapa verðmæti til framtíðar, viðskiptavinum, hluthöfum, samstarfsaðilum og samfélaginu öllu til góða.

Arion banki leggur áherslu á:

 • Að veita viðskiptavinum fjölbreytta fjármálaþjónustu
 • Jákvæða upplifun viðskiptavina og viðskiptasamband til langs tíma með því að veita framúrskarandi þjónustu í gegnum fjölbreyttar þjónustuleiðir
 • Stöðuga þróun þjónustu í takt við síbreytilegt umhverfi og nýta til þess hæfan mannauð, eigin tæknilausnir og valda samstarfsaðila
 • Að vera í fararbroddi hvað varðar nýsköpun, skilvirkni og öryggi í fjármálaþjónustu
 • Eftirsóknarvert og hvetjandi starfsumhverfi
 • Að starfa á ábyrgan hátt í sátt við samfélag og umhverfi

Arion banki er árangursdrifinn og leitast við að miðla upplýsingum um markmið og árangur með skilmerkilegum hætti til hluthafa og annarra hagsmunaaðila.

Helstu þættir starfseminnar

Viðskiptabankasvið

 • Viðskiptabankasvið skiptist í útibú og afgreiðslur, alls 21 talsins, sem eru víða um land.
 • Kjarnastarfsemi sviðsins fer fram í útibúum og í þjónustuveri þar sem þjónustan er veitt.
 • Veitir einstaklingum og smærri fyrirtækjum landsins alhliða fjármálaþjónustu, meðal annars ráðgjöf um inn- og útlán, þjónustuleiðir, sparnað, greiðslukort, lífeyrissparnað, tryggingar, verðbréf og sjóði.
 • Áhersla lögð á sérsniðnar lausnir og persónulega þjónustu.

Fyrirtækjasvið

 • Fyrirtækjasvið veitir stærri fyrirtækjum landsins alhliða fjármálaþjónustu sem sniðin er að þörfum hvers viðskiptavinar.
 • Áhersla er lögð á persónulega þjónustu og góða yfirsýn yfir þarfir viðskiptavinarins.
 • Stór hluti eigna bankans eru útlán til fyrirtækja og endurspegla þau allar greinar markaðarins.
 • Fjölbreytt úrval ávöxtunarleiða, fjármögnun, faktoring, fjárstýring, innheimtuþjónusta og netbanki. 

Fjárfestingarbankasvið

 • Fjárfestingarbankasvið samanstendur af fyrirtækjaráðgjöf, markaðsviðskiptum og greiningardeild.
 • Gegnir forystuhlutverki hér á landi og hefur gert það til fjölmargra ára.
 • Veitir víðtæka ráðgjöf og þjónustu í tengslum við fjárhagslega umbreytingu fyrirtækja á innlendum og erlendum vettvangi. 
 • Markaðsviðsviðskipti sjá um miðlun verðbréfa, gjaldeyris og afleiða fyrir viðskiptavini bankans á innlendum og erlendum mörkuðum.
 • Greiningardeild fjallar um íslenskt efnahagslíf og spáir í framvindu efnahagsmála, þróun hagstærða og afkomu félaga og atvinnugreina. Regluleg umfjöllunarefni eru t.d. vextir, gengi krónunnar, fasteignamarkaðurinn, verðbólga og annað sem hæst ber hverju sinni. Greiningardeild gefur reglulega út Markaðspunkta sem aðgengilegir eru viðskiptavinum Arion banka. Greiningardeild hefur fullt sjálfstæði frá öðrum deildum bankans.

Eignastýringarsvið

 • Eignastýringarsvið skiptist í einkabankaþjónustu, fjárfestingarþjónustu, rekstur lífeyrissjóða og eignastýringu fagfjárfesta.
 • Sér um að ávaxta fjármuni fyrir viðskiptavini hvort sem um er að ræða lífeyrissparnað, reglulegan sparnað í sjóðum, fjárfestingar í sjóðum eða stýringu á eignasafni.
 • Rekur lífeyrissjóði sem taka bæði á móti viðbótarlífeyrissparnaði og skyldulífeyrissparnaði.
 • Er helsti söluaðili sjóða Stefns hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki í eigu Arion banka. Nánari upplýsingar um Stefni er að finna á www.stefnir.is