Ungt fólk

Stækkaðu fermingargjöfina hjá okkur!

Fermingarkrakkar sem leggja 30.000 kr. inn á Framtíðarreikning fá 6.000 kr. mótframlag frá okkur. Það sama gerum við ef fjárfest er fyrir 30.000 kr. í sjóðum Stefnis.

Því getur mótframlagið verið allt að 12.000 kr.

Framtíðarreikningur

Spörum fyrir framtíðinni

Framtíðarreikningur hentar vel sem langtímasparnaður og er góð gjöf fyrir þá sem vilja leggja góðan grunn að framtíð barna og unglinga. Tilvalin gjöf frá öfum, ömmum, frændum, frænkum, systkinum og vinum.

Afgreiðsla fermingarmótframlags

Framtíðarreikningur er stofnaður í nafni barns sem oftast er ekki með aðgang að netbanka og því þarf að mæta í útibú okkar til að stofna reikninginn.

Ef reikningur er nú þegar til er hægt að greiða inn á hann hjá starfsmanni í útibúi en þá er mótframlagið greitt strax. Ef innborgun er gerð með öðrum hætti er mótframlagið greitt innan mánaðar.

Nánari upplýsingar um framtíðarreikning

Það er einfalt að spara í sjóðum Stefnis

Arion er helsti söluaðili sjóða* Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálastofnun og stýrir fjölbreyttu úrvali sjóða sem henta einstaklingum sem vilja spara til skemmri eða lengri tíma.


Til að geta átt viðskipti með sjóði þarf að stofna vörslureikning fyrir fermingarbarnið. Einnig þarf forráðamaður að undirrita beiðni um verðbréfaviðskipti vegna fermingarbarnamótframlags.

Nánari upplýsingar um sjóði Stefnis 
Sækja um mótframlag frá Stefni

Afgreiðsla fermingarmótframlags

Ef fermingarbarn á nú þegar til vörslusafn er hægt að fjárfesta í sjóðum Stefnis hjá starfsmanni í útibúi en þá er mótframlagið greitt strax. Ef fjárfesting er gerð með öðrum hætti er mótframlagið greitt innan mánaðar.

*Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum hvers sjóðs er að finna nánari upplýsingar um sjóðinn, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða sérhæfður sjóður fyrir almenning, en upplýsingarnar má nálgast á www.arionbanki.is/sjodir. Sérhæfðir sjóðir fyrir almenning hafa rýmri fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í sérhæfðum sjóði fyrir almenning telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálastofnun skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Stefnir hf. starfar á grundvelli starfsleyfa frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt heimild í lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði og sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt heimild í lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Stefnir hf. er dótturfélag Arion banka hf.