Mannauður

Í Arion banka starfar þétt liðsheild öflugs starfsfólks. Við erum stolt af vinnustað okkar og vinnum stöðugt að því að bæta okkar árangur og þjónustu við viðskiptavini.

Öflug liðsheild

Í Arion banka starfar þétt liðsheild öflugs starfsfólks. Við erum stolt af vinnustað okkar og vinnum stöðugt að því að bæta okkar árangur og þjónustu við viðskiptavini. 

Arion banki er tengslabanki og við leggjum okkur fram um að byggja upp góð tengsl við viðskiptavini og samstarfsfólk okkar. Við vinnum af fagmennsku og leitumst við að hugsa í lausnum. Við sýnum sveigjanleika, framsækni og áræðni í öllum okkar verkum.


Jákvætt vinnuumhverfi

Með því að skapa jákvætt vinnuumhverfi getum við haldið í og laðað til okkar besta starfsfólkið. Í sameiningu leggjum við okkur fram um að skilja þarfir og uppfylla væntingar viðskiptavina okkar, því upplifun þeirra er hjartað í Arion banka.

Heilsan skiptir máli

Í heilsu- og öryggisstefnu bankans er lögð áhersla á að tryggja að lögum um heilsu- og öryggi sé fylgt en einnig er heilsustefnan leiðarljós starfsfólks að betri heilsu, hvort sem er andlegri, félagslegri og líkamlegri.

Mannauðsstefna Arion banka
Heilsu- og öryggisstefna Arion banka

Jafnrétti

Stefna Arion banka er að hámarka mannauð sinn með fjölbreyttum hópi starfsfólks og með því að tryggja jöfn tækifæri og kjör starfsfólks án tillits til kyns, kynhneigðar, uppruna, þjóðernis, litarhafts, aldurs, fötlunar eða trúar, eða annarrar stöðu. Starfsfólk á rétt á því að komið sé fram við það af virðingu og markmið stjórnenda Arion banka er að allt starfsfólk fái notið sín. 

Jafnlaunavottun

Árið 2015 fékk bankinn jafnlaunavottun sem staðfestir að ákvarðanir í launamálum eru byggðar á málefnalegum sjónarmiðum og fela ekki í sér kynbundna mismunun.

Arion banki er með faggilta vottun á jafnlaunastaðlinum ÍST 85 og hefur nú hlotið jafnlaunamerki velferðarráðuneytisins.

Sjá jafnréttis- og jafnlaunastefnu

Fjarvinna

Við bjóðum starfsfólki upp á fjölbreytt starfsumhverfi og sveigjanleika í takt við breytta tíma. Verkefni starfsfólks eru ólík og aðstæður heima við líka.

Aukin fjarvinna sparar tíma starfsfólks og dregur úr kolefnisspori vegna ferða til og frá vinnu. Markviss nýting fjarvinnu er til hagsbóta fyrir starfsfólk, fyrirtækið og samfélagið í heild.

Sjá fjarvinnustefnu 

Fræðsla

Við leggjum áherlsu á góða og markvissa þjálfun starfsmanna sem og sérhæfða fræðslu sem nýtist í starfi. 

Við hvetjum starfsfólk til að viðhalda faglegri þekkingu og veitum því tækifæri til að eflast og þróast í starfi auk þess sem krafa er gerð um að starfsfólk hafi haldgóða þekkingu á þeim lögum og reglum sem lúta að þeirra starfshlutverki.

Sjá fræðslustefnu