Blönduð lán

Greiðslubyrði verðtryggðra lána er yfirleitt lægri á fyrri hluta lánstímans öfugt við óverðtryggð lán.

Fastir eða breytilegir vextir

Blönduð íbúðalán geta verið með breytilegum eða föstum vöxtum. Óverðtryggð lán geta verið með föstum vöxtum í 3 ár en verðtryggð lán í 5 ár.

Breytilegir vextir hækka og lækka eftir því sem aðstæður á markaði breytast. Þannig geta vextir hækkað og lækkað í takt við markaði og efnahagsástand.

Fastir vextir tryggja lántaka fyrir vaxtasveiflum og getur það bæði haft kosti og galla. Þegar vaxtastig hækkar er kostur að hafa fasta vexti en þegar vaxtastig lækkar, þá missir lántakandi af slíkri lækkun. 

Sækja um íbúðalán vegna fasteignakaupa   Sækja um endurfjármögnun 

Greiðslumat  Reikna lán   Óska eftir ráðgjöf

Lánstími

Lánstími óverðtryggðra lána er til allt að 40 ára og verðtryggðra lána til allt að 25 ára. Boðið er upp á jafnar afborganir og jafnar greiðslur íbúðalána.

Lánsfjárhæð og veðhlutfall

Íbúðalánum getur verið skipt í tvö lán eftir veðsetningarhlutfalli eignar.

Á Íbúðalán I er gerð krafa um 1. veðrétt og hámarksveðhlutfall er 70% af fasteignamati eða markaðsverði eignar þ.e. því sem lægra reynist.

Kaupsamningur: Íbúðalán II fer á 2. veðrétt á eftir Íbúðaláni I og hámarksveðhlutfall er 80%.
Endurfjármögnun: Viðbótaríbúðalán fer á 2. veðrétt á eftir Íbúðaláni I og hámarksveðhlutfall er 80%.

Ef lánsfjárhæð er hærri en 50mkr. áskilur bankinn sér rétt til að gera auknar kröfur vegna lánveitingar.

Kostnaður

  • Lántökugjald er skv. verðskrá
  • Þinglýsingargjald er skv. verðskrá Sýslumannsembættis
  • Önnur gjöld vegna lántöku, t.d. greiðslumat og skjalagerð, eru skv. verðskrá hverju sinni

Uppgreiðslugjald

Það er ekkert uppgreiðslugjald á lánum með breytilegum vöxtum.

Uppgreiðslugjald er á lánum með föstum vöxtum á meðan lán er á föstum vöxtum. Á lánum með föstum vöxtum tímabundið eða allan lánstímann og útgefin 1. nóvember 2013 eða síðar er uppgreiðslugjald að hámarki 1%, með þeirri undantekningu að heimilt er að greiða umframgreiðslur inn á lán allt að 1.000.000 kr. á hverju almanaksári án uppgreiðslugjalds.

Uppgreiðslugjald á fastvaxtalánum útgefnum fyrir 1. nóvember 2013 er allt að 2%.

Spurt og svarað