Eftirlaunasjóður FÍA

Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, mökum þeirra og börnum lífeyri.

Eignastýring Arion banka hefur annast rekstur og eignastýringu lífeyrissjóðsins frá 2012.

Um EFÍA

Eftirlaunasjóður félags íslenskra atvinnuflugmanna (EFÍA) var stofnaður árið 1974 á grunni Lífeyrissjóðs FÍA og er opinn öllum félagsmönnum FÍA. Í sjóðnum sem eru tæpir 59 milljarðar að stærð eru rúmlega 1.000 sjóðfélagar. Eignastýring Arion banka hefur annast rekstur og eignastýringu lífeyrissjóðsins frá 2012.

Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, mökum þeirra og börnum lífeyri. Réttindaávinnsla er aldurstengd, þ.e. iðgjald sem greitt er á yngri árum veitir meiri réttindi en það sem greitt er síðar því það ávaxtast í lengri tíma. Iðgjöld til EFÍA eru skv. kjarasamningi FÍA, nú að lágmarki 20% af launum sjóðfélaga sem skiptist í 4% framlag launþega og 16% framlag launagreiðanda. Sjóðfélögum er heimilt að lækka iðgjald til samtryggingaverndar og verja þannig hluta iðgjaldsins til öflunar lífeyrisréttinda í séreign.

Nánar um ráðstöfun hluta iðgjalds í séreign

Stjórn og framkvæmdastjórn

Stjórn EFÍA er skipuð fimm stjórnarmönnum. Þrír stjórnarmenn eru kjörnir af sjóðfélögum, til tveggja ára í senn og tveir eru tilnefndir af launagreiðendum í hlutfalli við iðgjaldagreiðslur þeirra til sjóðsins, til eins árs í senn. Launagreiðendur skipa jafnframt tvo varamenn en aðrir varamenn eru kjörnir af sjóðfélögum. Stjórn kýs sér sjálf formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. Engin takmörk eru á hámarkstíma sem aðalmaður má sitja í stjórn sjóðsins. Allir sjóðfélagar, jafnt greiðendur sem lífeyrisþegar, eiga rétt til fundarsetu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétti.

 Framkvæmdastjóri  Guðmundur Thorlacius Ragnarsson  gudmundur.t.ragnarsson@arionbanki.is
 Formaður  Sturla Ómarsson  sturla@efia.is
 Varaformaður  Kjartan Jónsson  kjartan@efia.is  
 Meðstjórnandi  Salvör Egilsdóttir  seg.crew@icelandair.is
 Meðstjórnandi  Sigrún Hjartardóttir  sigrunh@icelandair.is
 Meðstjórnandi  Magnús Jón Magnússon  magnusjm@icelandair.is
 Varamaður  Gauti Sigurðsson  gsi.crew@icelandair.is
 Varamaður  Arna Óskarsdóttir  arna.oskars@gmail.com
 Varamaður  Davíð Smári Jóhannsson  davidsmari@gmail.com
 Varamaður  Íris Hulda Þórisdóttir  iris@icelandairgroup.is
 Varamaður  Ari Guðjónsson
 ari@icelandairgroup.is

Gögn og greinar

Eftirlaunasjóður FÍA
Borgartúni 19, 105 Reykjavík
Kennitala: 650376-0809
Reikningur: 0329-26-007171
Lífeyrissjóðsnúmer: 180
Þjónusta
Símatími kl. 10-15
efia@arionbanki.is
Sími sjóðfélaga: 444-8960
Sími launagreiðenda: 444-6500