Ávöxtun á liðnu ári og áherslur fjárfestingarstefnu Lífeyrisauka 2023

Ávöxtun á liðnu ári og áherslur fjárfestingarstefnu Lífeyrisauka 2023

Árið sem var að líða markar eitt mest krefjandi ár á fjármálamörkuðum frá fyrri hluta síðustu aldar. Heimsfaraldur, stríðsástand, þrálát verðbólga og hækkandi vextir voru helstu áskoranir síðasta árs. Nær allir markaðir í heiminum lækkuðu umtalsvert á árinu en hlutabréf lækkuðu að jafnaði meira en skuldabréf. Slíkar markaðsaðstæður undirstrika mikilvægi þess að vera með dreift eignasafn til þess að standast sveiflur á mörkuðum. Lífeyrisauki leggur upp úr því að fjárfesta í ólíkum eignaflokkum, atvinnugreinum og landsvæðum til þess að dreifa áhættu sem mest.

Þróun markaða

Á síðasta ári voru hlutabréf sá eignaflokkur sem lækkaði hvað mest. Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands (OMXI10) lækkaði um 26,5% en heimsvísitala hlutabréfa (e. MSCI World Index) lækkaði um 19,5% í bandaríkjadal eða um 12,0% í íslenskum krónum á árinu. Fjárfestingarleiðir sem vega þyngst í hlutabréfum skiluðu því lægstri ávöxtun á árinu. Þó ert vert að nefna að árin á undan, þegar gengisþróun hlutabréfa var jákvæð, skiluðu þær leiðir sem vógu þyngst í hlutabréfum mestri ávöxtun. Horft fram á við geta tækifæri myndast á hlutabréfamarkaði eftir miklar lækkanir líkt og sáust á síðasta ári en þá býðst fjárfestum að kaupa hlutabréf á hagstæðari verðkennitölum.

Nafnávöxtun verðtryggðra ríkisskuldabréfa var á bilinu -8,4% til 5,0% á tímabilinu en óverðtryggðra töluvert lakari eða -17,0% til 2,0%. Yfirlýsing fjármálaráðherra í október sl. í tengslum við uppgjör og slit ÍL-sjóðs hafði töluverð áhrif á ávöxtun skuldabréfasafnsins. Bréf ÍL-sjóðs höfðu töluverð áhrif til lækkunar á ávöxtun fjárfestingarleiða Lífeyrisauka fyrir utan Innlán og Erlend verðbréf.

Hækkun stýrivaxta á árinu og aðrir óvissuþættir í efnahagsmálum leiddu til þess að ávöxtunarkrafa skuldabréfa hækkaði og þar með lækkaði virði þeirra en á móti vó þrálát verðbólga. Horfur á skuldabréfamörkuðum til lengri tíma eru hins vegar góðar. Fjárfestum býðst nú að kaupa skuldabréf á mun hærri ávöxtunarkröfu en stóð til boða í lágvaxtaumhverfi síðustu ára.

Ávöxtun 2022

Ávöxtun síðustu ára hjá Lífeyrisauka hefur verið afar góð en árið 2021 var með þeim bestu frá upphafi. Í takt við gang markaða á liðnu ári var ávöxtun á eignasafni Lífeyrisauka árið 2022 þó neikvæð. Nafnávöxtun fjárfestingarleiða Lífeyrisauka var á bilinu -9,8% til 9,3% sem samsvarar -17,5% til 0,0% raunávöxtun. Hlutabréf voru sá eignaflokkur sem má einna helst rekja neikvæðu ávöxtunina til, bæði erlend og innlend. Lífeyrisauki 1 er sú leið er tilheyrir Ævilínu sem hefur mest vægi hlutabréfa og jafnframt sú leið sem skilar lægstri ávöxtun yfir árið.

Þegar horft er á lengri tíma sparnað eins og séreignarsparnað er mikilvægt að minna sig á að ávöxtun til lengri tíma er það sem mestu máli skiptir og ekki er óeðlilegt að það verði nokkrar sveiflur á milli ára. Langtímaávöxtun Lífeyrisauka hefur verið góð en á myndinni hér fyrir neðan má sjá ávöxtun á ársgrundvelli til 10 ára m.v. 31.12.2022. 10 ára nafnávöxtun er á bilinu 4,8% til 7,2% og raunávöxtun 1,4% til 3,7%. Aðalatriðið er að meðalávöxtun sjóðsins til lengri tíma er mikilvægari en sveiflur í ávöxtun til skamms tíma.

Fjárfestingarstefna 2023

Starfsstjórn Lífeyrisauka endurskoðar fjárfestingarstefnu sjóðsins að minnsta kosti árlega og hefur nú undirritað nýja fjárfestingarstefnu fyrir árið 2023. Síðustu ár hefur verið lögð áhersla á að auka vægi og áhættudreifingu erlendra eigna. Í nýrri stefnu er haldið áfram á þeirri vegferð en helstu breytingar eru þær að vægi erlendra eigna er aukið en á móti er dregið úr vægi innlendra hlutabréfa. Fjárfestingarstefna sjóðsins í heild er birt á vefsíðu sjóðsins en hana má nálgast hér.

Markmið um hlutfall eignaflokka hjá Lífeyrisauka 1, 2, 3 og 4 breytast eins og hér segir:

 • Innlend skuldabréf óbreytt í öllum fjárfestingarleiðum
 • Innlend hlutabréf lækki úr:
  • 17% í 16% hjá Lífeyrisauka 1
  • 15% í 14% hjá Lífeyrisauka 2
  • 12% í 11% hjá Lífeyrisauka 3
  • Óbreytt hjá Lífeyrisauka 4
 • Erlend hlutabréf óbreytt í öllum fjárfestingarleiðum
 • Erlend skuldabréf óbreytt í öllum fjárfestingarleiðum
 • Erlendar sérhæfðar fjárfestingar hækki úr:
  • 6% í 7% hjá Lífeyrisauka 1
  • 6% í 7% hjá Lífeyrisauka 2
  • 4% í 5% hjá Lífeyrisauka 3
  • Óbreytt hjá Lífeyrisauka 4

Markmið um hlutfall eignaflokka hjá Lífeyrisauka - Erlend verðbréf er óbreytt á milli ára.

 

Greinasafn

14. febrúar 2024

Fræðslufundur

Fræðslufundi um Lífeyrisauka, viðbótarlífeyrissparnað Arion, verður streymt á Facebook síðu Arion...

LESA NÁNAR

31. mars 2023

Rafræn yfirlit

Nýlega samþykkti Alþingi breytingar á lífeyrissjóðalögunum sem varða m.a. upplýsingagjöf til...

LESA NÁNAR