Sérhæfðar innlendar fjárfestingar Lífeyrissjóðs starfsmanna Búnaðarbanka Íslands

Sérhæfðar innlendar fjárfestingar Lífeyrissjóðs starfsmanna Búnaðarbanka Íslands

Áhættudreifing er mikilvægur þáttur í uppbyggingu eignasafna, sérstaklega þeirra sem hafa langan fjárfestingartíma, þar sem með henni má halda fram að dregið sé úr sveiflum í ávöxtun. Með hliðsjón af þessu hefur stjórn LSBÍ sett sér það markmið í fjárfestingarstefnu undanfarinna ára að byggja upp dreift og fjölbreytt eignasafn bæði innanlands og erlendis.

Segja má að með breyttu fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 hafi LSBÍ hafið vegferð sína er kemur að innlendum sérhæfðum fjárfestingum. Slíkar fjárfestingar hafa verið eyrnamerktar með þeim hætti að þær feli almennt í sér lengri binditíma, eru oft óskráðar og illseljanlegri en hefðbundnari fjárfestingar. Væntingar um ávöxtun eru að jafnaði hærri en hefðbundinna fjárfestingarkosta en að sama skapi getur oft fylgt þeim heldur meiri áhætta. Dæmi um sérhæfðar fjárfestingar eru framtaksfjárfestingar, fasteignafjárfestingar, sérhæfð lán og fjárfestingar í innviðum auk annarra verkefna.

Á heildina litið hefur vegferð sjóðsins í innlendum sérhæfðum fjárfestingum gengið vel, en þó eru dæmi um fjárfestingar sem hafa gengið verr en upphaflegar forsendur gerðu ráð fyrir. Sem dæmi um slíkt má nefna kísilverið Sameinað Sílikon sem tapaðist að fullu. Eins má nefna kísilver PCC á Bakka við Húsavík en sú fjárfesting hefur gengið verr en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Frá árinu 2008 hefur eignaflokkurinn, innlendar sérhæfðar fjárfestingar í heild sinni, skilað um 1.767 milljón króna hagnaði af heildarfjárfestingu upp á um 3.555 milljónir króna. Á myndinni hér fyrir neðan má sjá árangur einstakra fjárfestinga LSBÍ sem eru nýhafnar, komnar langt á veg eða lokið (dökk gráu súlurnar).

Framtaksfjárfestingar:
 • Framtaksfjárfestingarsjóðurinn HORN II: Árið 2013 ákvað LSBÍ að fjárfesta í framtaksfjárfestingasjóðnum Horn II á vegum sjóðastýringarfyrirtækis Landsbréfa sem meðal annars fjárfesti í félögunum Hvatningu, stærsta eiganda Bláa Lónsins, Fáfni Offshore og Kea hótelum. Árleg ávöxtun er um 25%.
 • TFII: Árið 2017 fjárfesti LSBÍ í TFII, á vegum Íslenskra verðbréfa, sem hefur fjárfest í Hreinsitækni, Coripharma og Genis. Árleg ávöxtun er hingað til um 18%.
 • Íslenski Athafnasjóðurinn: Árið 2011 ákvað LSBÍ að taka þátt í Íslenska athafnasjóðnum á vegum Stefnis sem meðal annars fjárfesti í Högum og Sjóvá. Árleg ávöxtun er um 17%.
 • Íslenski Athafnasjóðurinn II: Árið 2013 fjárfesti LSBÍ í framhaldssjóð Íslenska athafnasjóðsins á vegum Stefnis, Íslenska athafnasjóðsins II. Hann fjárfesti meðal annars í Festi og Skeljungi. Árleg ávöxtun er um 14%.
 • Íslenski Athafnasjóðurinn III: Árið 2016 fjárfesti LSBÍ í framhaldssjóði Íslenska athafnasjóðsins á vegum Stefnis sem meðal annars fjárfesti í Reykjavík EDITION, Terra, Hamri, Lyfju og Men&Mice. Árleg ávöxtun er um 12%.
 • Edda slhf: Árið 2013 fjárfesti LSBÍ í innlenda framtakssjóðnum Eddu hjá sjóðastýringarfyrirtækinu Virðingu. Sjóðurinn fjárfesti meðal annars í Dominos, Securitas, Marorku og Íslandshótelum. Árleg ávöxtun er um 10%.
 • Framtaksfjárfestingarsjóðurinn HORN III: Árið 2016 fjárfesti LSBÍ í framtaksfjárfestingarsjóðnum Horn III á vegum sjóðastýringarfyrirtækisins Landsbréfa sem meðal annars fjárfestir í Ölgerðinni, Hópbílum og Bílaleigu Flugleiða. Árleg ávöxtun er um 4%.
 • Kjölfesta: Árið 2012 fjárfesti LSBÍ í framtakssjóðnum Kjölfestu sem var samstarf Virðingar og ALM ráðgjafar. Sjóðurinn fjárfesti meðal annars í Meniga, Oddi, Senu, Íslands hótel. Árleg ávöxtun er um 1%.
Fjárfestingar í innviðum:
 • Innviðir fjárfestingar: Árið 2015 fjárfesti LSBÍ í innviðasjóði í rekstri Summu sem m.a. fer með eignarhlut í HS Veitum. Árleg ávöxtun er um 14%.
 • Innviðir fjárfestingar II: Árið 2022 fjárfesti LSBÍ í framhalds innviðasjóði í rekstri Summu sem fer m.a. með eignarhlut í Mílu ehf. Þessi fjárfesting er skammt á veg kominn.
Fasteignafjárfestingar:
 • Fasteignasjóður SRE II: Árið 2012 tók LSBÍ þátt í fasteignasjóðnum SRE II á vegum sjóðastýringarfyrirtækis Stefnis þar sem meðal annars var fjárfest í húsnæði Nýherja, Hótel Borg og höfuðstöðvum Advania. Árleg ávöxtun fjárfestingarinnar á eignarhaldstíma sjóðsins var um 24%.
 • Fasteignasjóður SRE I: Árið 2011 tók LSBÍ þátt í fasteignasjóðnum SRE I á vegum sjóðastýringarfyrirtækis Stefnis sem var stofnað utan um kaup á fasteigninni Þingvallastræti 23 (Icelandair Hótelinu á Akureyri). Árleg ávöxtun fjárfestingarinnar á eignarhaldstíma sjóðsins var um 13%.
 • FAST - I: Árið 2012 tók LSBÍ þátt í fasteignasjóðnum FAST-I á vegum sjóðastýringarfélagsins Íslandssjóða sem meðal annars fjárfesti í Höfðatorgi, húsnæði Ríkislögreglustjóra og Fjársýslu ríkisins. Árleg ávöxtun fjárfestingarinnar á eignarhaldstíma sjóðsins var um 9%.
Fjárfestingar í sérhæfðum lánum:
 • Veðskuldabréfasjóðir: Á árunum 2014-2021 hefur LSBÍ fjárfest í veðskuldabréfasjóðunum Alda Credit Fund (II, III), Veðskuld (II, III), ST1 fagfjárfestasjóður, SÍL og Landsbréf Veðskuldabréfasjóð (I, II) en um er að ræða fjárfestingu í innlendum veðskuldabréfum þar sem undirliggjandi eru meðal annars skuldabréf með veð í fasteignum. Árleg ávöxtun veðskuldabréfasjóðanna er um 8%.
 • Ármúli lánasafn: Árið 2015 fjárfesti LSBÍ í fagfjárfestasjóði í rekstri Stefnis. Um var að ræða eignatryggt skuldabréf til fjármögnunar á skilgreindu lánasafni MP banka. Árleg ávöxtun er um 7%.
 • AL 2 fagfjárfestasjóður: Árið 2018 fjárfesti LSBÍ í AL 2 á vegum Stefnis sem var fjárfesting í óskráðum skuldaviðurkenningum fyrirtækja í gegnum Kviku banka hf. Árleg ávöxtun er um 5%.
Beinar fjárfestingar/meðfjárfestingar:
 • HSV Eignarhaldsfélag (HS Veitur): Árið 2015 fjárfesti LSBÍ í félaginu HS Veitum, sem er innviðafjárfesting í tengslum við vatnsdreifikerfi. Árleg ávöxtun frá fjárfestingu er um 27%.
 • SF V (Festi): Árið 2014 fjárfesti LSBÍ í félagi sem var stofnað utan um fjárfestingu í fyrirtækinu Festi, sem á sínum tíma voru meðal annars verslanirnar Krónan og Elko. Árleg ávöxtun fjárfestingarinnar var um 27%.
 • Hvatning (Bláa lónið): Árið 2019 fjárfesti LSBÍ í sjóði á vegum Landsbréfa sem fer með eignarhlut í Bláa lóninu. Árleg ávöxtun er hingað til um 9%.
 • Jarðvarmi (HS Orka): Árið 2011 fjárfesti LSBÍ í HS Orku, sem er innviðafjárfesting í tengslum við sölu endurnýjanlegra orkugjafa. Árleg ávöxtun frá þeim tíma er um 7%.
 • Blávarmi (Bláa lónið): Árið 2019 fjárfesti LSBÍ í Blávarma sem fjárfestir í Bláa lóninu. Árleg ávöxtun um 6%.
 • Búvellir (Hagar): Árið 2011 fjárfesti LSBÍ í Búvöllum sem var stofnað utan um fjárfestingu í fyrirtækinu Högum. Árleg ávöxtun er ekki mæld þar sem LSBÍ fékk útgreiðslu innan árs. Mælikvarði á árangri af þessari fjárfestingu er því metin þannig að fyrir hverja 1 krónu sem fjárfest var í fékk LSBÍ 1,55 kr tilbaka.
 • PCC Bakki: Árið 2015 fjárfesti LSBÍ í kísilverksmiðju PCC við Húsavík. Þrátt fyrir að líftíma verkefnisins sé ekki lokið og ekki komið að endapunkti þá hafa erfiðleikar í rekstri og aukin fjárþörf orðið til þess að sjóðurinn hefur fært eignina niður í 71% af fjárfestingu.
 • Sameinað Sílikon: Árið 2015 fjárfesti LSBÍ í kísilverinu United Silicon í Helguvík á Reykjanesi. Sívaxandi rekstrarerfiðleikar og rökstuddur grunur um sviksemi varð þess valdandi að fjárfestingin tapaðist að endingu að fullu en hún nam um 0,3% af eignum sjóðsins.

Undanfarin ár hefur nýjum fjárfestingum verið bætt í safnið. Dæmi um fjárfestingar sem hefur nýlega verið bætt við eru: SÍL 2 hs. og Coripharma Holding hf. Vert er að koma inn á að með slíkar fjárfestingar þykir eðlilegt að ábati sé lítill fyrst um sinn og jafnvel neikvæður. Aftur á móti eru væntingar um að fjárfestingarnar skili hagnaði þegar tekur að líða á fjárfestingartímabilið.

Fréttasafn

01. nóvember 2022

Málefni ÍL-sjóðs

LSBÍ er einn af eigendum að skuldabréfum með ríkisábyrgð sem Íbúðalánasjóður hóf útgáfu á árið 2004...

LESA NÁNAR

26. september 2017

Sjóðfélagayfirlit

Yfirlit sjóðfélaga LSBÍ eru komin í hús. Yfirlitin eru með hreyfingum síðustu átján mánaða...

LESA NÁNAR

29. apríl 2014

Ársfundur LSBÍ

Ársfundur LSBÍ verður haldinn í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19, miðvikudaginn 28. maí...

LESA NÁNAR

29. apríl 2013

Ársfundur LSBÍ

Ársfundur LSBÍ verður haldinn í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19, miðvikudaginn 29. maí...

LESA NÁNAR

16. maí 2012

Ársfundur LSBÍ

Ársfundur LSBÍ verður haldinn í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19, miðvikudaginn 30. maí...

LESA NÁNAR