Stefnir – Scandinavian Fund ESG fær AAA einkunn fyrir ábyrgar fjárfestingar

Stefnir – Scandinavian Fund ESG fær AAA einkunn fyrir ábyrgar fjárfestingar

Per Matts Henje, sjóðstjóri - myndPer Matts Henje, sjóðstjóri

Fyrstur sjóða á Íslandi með hæstu einkunn

Stefnir – Scandinavian Fund ESG hefur hlotið AAA-einkunn MSCI, þá hæstu sem veitt er og er hann fyrstur íslenskra sjóða til að hljóta þessa einkunn. Sjóðurinn er þar með kominn í flokk með fremstu sjóðum í heiminum með tilliti til umhverfismála, félagslegra þátta og góðra stjórnarhátta (UFS, á ensku ESG). Í greiningu MSCI kemur fram að „Stefnir – Scandinavian Fund ESG“ mælist ofar en 94% sjóða sem MSCI veitir einkunn, en þeir eru um 34 þúsund talsins á heimsvísu.

Skammt er síðan áherslum „Stefnis - Scandinavian Fund ESG“ var breytt en síðastliðið vor var ákveðið að stýra sjóðnum samkvæmt aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga. Sjóðurinn fjárfestir í leiðandi fyrirtækjum í Skandinavíu sem standa öðrum framar í sjálfbærri verðmætasköpun. Stefnir hefur verið leiðandi í framboði á sjóðum á sviði ábyrgra fjárfestinga (UFS-sjóðum) en auk „Stefnis -Scandinavian Fund ESG“ býður Stefnir einnig upp á „Stefnir – Sjálfbær skuldabréf“ og „Stefnir – Grænaval“ í flokki ábyrgra fjárfestinga. Stefnir finnur fyrir mjög auknum áhuga, bæði fagfjárfesta og smærri eigenda í sjóðum, á ábyrgum og sjálfbærum fjárfestingarkostum.

Per Matts Henje, sjóðstjóri:

„Stefnir vill bjóða fjárfestum upp á ábyrga og fjölbreytta fjárfestingakosti í sem flestum eignaflokkum. Ítarleg upplýsingagjöf er lykilatriði til að sýna fram á þá samfélagslegu ábyrgð sem Stefnir vilja stuðla að. Með því að taka tillit til umhverfismála, félagslegra þátta og góðra stjórnarhátta við fjárfestingar teljum við okkur geta haft jákvæð áhrif á samfélag okkar, sem er bæði eigendum í sjóðum Stefnis og öðrum haghöfum til góðs.“

Um ESG Fund Rating

MSCI ESG Fund Ratings miða að því að mæla styrkleika verðbréfasjóða og kauphallarsjóða gagnvart langtímaáhættum og tækifærum sem stafa af umhverfis-, félags- og stjórnarháttum. Nánari upplýsingar um einkunnagjöf MSCI má finna hér.

Um Stefni

Hlutverk Stefnis hf. er að stýra fjármunum í eigu viðskiptavina með hagsmuni þeirra að leiðarljósi til skemmri og lengri tíma. Félagið hefur verið í fararbroddi í þróun nýrra sjóða og fjárfestingarkosta síðastliðna áratugi og er leiðandi þegar kemur að innleiðingu góðra stjórnarhátta, virks eignarhalds og UFS-málefna.