Áhrifagreining grænna innlána Arion banka

Áhrifagreining grænna innlána Arion banka

Áhrifagreining grænna innlána Arion banka - mynd

Árið 2020 kynnti Arion banki til leiks, fyrstur íslenskra banka, grænan innlánsreikning sem ber nafnið Grænn vöxtur. Um er að ræða sparnaðarreikning sem er hugsaður fyrir einstaklinga, félagasamtök og fyrirtæki sem vilja leggja sitt af mörkum til umhverfisvænni framtíðar. Reikningurinn er óverðtryggður, óbundinn og því laus til úttektar hvenær sem er. Eitt meginhlutverk banka er að miðla fjármagni frá þeim sem eiga sparnað til þeirra sem þurfa lán og gegna innlán þar mikilvægu hlutverki. Fjármunum sem safnast inn á Grænan vöxt er einvörðungu ráðstafað til verkefna sem ætlað er að hafi jákvæð umhverfisáhrif í samræmi við umgjörð um græn innlán Arion banka.

Það veitir innblástur og hvatningu til að gera stöðugt betur að sjá hversu jákvæð áhrif það hefur á umhverfið að lána til grænna verkefna. Með grænum innlánum leggja viðskiptavinir sitt af mörkum til framtíðar. Heildarinnstæða Græns vaxtar var um sl. áramót rúmir 5 milljarðar króna og er áætluð losun gróðurhúsalofttegunda sem komið var í veg fyrir með fjármögnun grænna verkefna rúm 22 þúsund tonn CO2 vegna ársins 2020. Það samsvarar árlegri losun um tíu þúsund minni bifreiða sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti.

Vinsældir Græns vaxtar hafa haldið áfram á árinu 2021 og í lok marsmánaðar nam heildarinnistæða um 9 milljörðum króna.

CIRCULAR Solutions, sem nú er í eigu KPMG, hefur tekið út umgjörð bankans um græn innlán – sjá álit CIRCULAR. Fyrirtækið veitir árlega eftirfylgni við umgjörðina ásamt því að meta umhverfisáhrif af fjármögnuðum verkefnum.

Nánari upplýsingar um áhrifagreiningu Græns vaxtar má finna í árs- og samfélagsskýrslu Arion banka 2020.